Rechter benadrukt keuzevrijheid voor pgb in Wmo

Een vrije keuze voor het pgb in de Wmo is een wettelijk recht. Daarover heeft de rechter op 30 oktober uitspraak gedaan. Per Saldo vindt het heel belangrijk dat die vrije keuze er is en dat nu duidelijk is dat gemeenten dat keuzerecht niet mogen inperken. Budgethouders die vinden dat hun gemeente hierin onvoldoende meewerkt, kunnen dit dan ook naar voren brengen.

In deze zaak gaat het om 12 gemeenten die de toegang tot een pgb wilden inperken voor hun inwoners. Het werd budgethouders onmogelijk gemaakt om zorg te contracteren van een zorgaanbieder die ook een contract met de gemeente heeft voor zorg in natura. Bovendien wilde de gemeente met bestaande budgethouders in gesprek om hen aan te moedigen om over te stappen op zorg in natura.

Zorgaanbieder in verzet

Stichting de Noorderbrug, één van de zorgaanbieders uit de regio, heeft zich tegen de plannen van de gemeenten verzet en gelijk gekregen. De rechter heeft de verslagen van de debatten in de Tweede Kamer erop nageslagen. Daaruit blijkt volgens de rechter dat zowel regering als parlement in de nieuwe Wmo eenvolledige vrijheid willen bieden als het gaat om de keuze tussen zorg in natura en een pgb. De beperkende maatregelen die de 12 gemeenten in Groningen voor ogen hadden, zijn dus niet geoorloofd.

Lees hier het voorlopig oordeel van de rechter in kort geding. Dit oordeel is voorlopig omdat gemeenten nog de mogelijkheid hebben om een bodemprocedure te starten of in hoger beroep te gaan.