Nieuws van per saldo:

Uitspraak rechter heeft belangrijke gevolgen

De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. Goed nieuws voor budgethouders die zich tekortgedaan voelen. U kunt opnieuw een aanvraag indienen bij uw gemeente.

Hoogste rechter

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. De uitspraak werd door veel gemeenten afgewacht, voordat zij aanpassingen aanbrengen in hun eigen Wmo-beleid. De CRvB sprak uit dat dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden is niet toereikend.

Eerste reactie

Advocaat Matthijs Vermaat: “Hiermee hebben we duidelijkheid. Iedereen die nog in procedure is, kan zijn voordeel hiermee doen. En voor diegenen die de bezwaartermijn hebben laten verlopen is er ook een oplossing: opnieuw melden. De gemeente zal dan met inachtneming van de uitspraak van de CRvB serieus onderzoek moeten gaan doen.”