Tweede Kamer wil inzicht in gevolgen pgb-bezuinigingen

Inzicht in de gevolgen van alle pgb-bezuinigingsmaatregelen van de laatste jaren. Dat is wat de Tweede Kamer kamerbreed wil. Het verzoek om in gesprek te gaan met Per Saldo om te bezien of kwetsbare groepen met de verminderde pgb-tarieven nog steeds voldoende zorg kunnen inkopen, werd helaas verworpen. Per Saldo gaat door.

Er waren drie moties ingediend die te maken hebben met de verlaagde pgb-tarieven. Dinsdag 21 januari vond de stemming plaats.

Aangenomen

De motie waarin de Tweede Kamer de regering oproept ‘inzage te geven in de stapeling van de verschillende bezuinigingsmaatregelen op de verschillende pgb’s sinds 31 december 2011 en wat dit betekent voor de verhouding tussen pgb en de ZIN in percentages’, werd kamerbreed aangenomen.

Verworpen

De motie om de regering om in gesprek te laten gaan met Per Saldo, om te bezien of kwetsbare groepen met de verminderde pgb-tarieven nog steeds voldoende zorg kunnen inkopen, werd verworpen. Maar de staatssecretaris had in het debat al aangegeven continu met Per Saldo in gesprek te zijn over knelpunten, dus de vereneiging neemt de te late pgb-tarieven zzp mee in deze gesprekken.

Ook de motie waarin werd verzocht om de kortingen op het pgb aan te passen en maatwerk te bieden, zodat mensen met een pgb in de thuissituatie kunnen blijven wonen, haalde het niet.

Wat doet Per Saldo

Per Saldo zal elke gelegenheid aangrijpen, de problemen die budgethouders ondervinden als gevolg van de lagere tarieven, onder de aandacht te brengen van de staatssecretaris en Tweede Kamer. De aangenomen motie biedt daartoe in elk geval aanknopingspunten.

Zit/komt u in de problemen?

Leden die nu al concreet kunnen aangeven dat zij ernstig in de knel komen of al zitten, kunnen contact opnemen met Per Saldo. Deel uw problemen door te bellen via de ledenlijn of stuur uw bericht naar webmaster@pgb.nl. Misschien kunnen we in Den Haag ook met uw verhaal de problemen die ontstaan inzichtelijk maken.