Krijgen gemeenten het op tijd klaar?

Woensdag 8 oktober debatteert de Tweede Kamer over de overgang van zorg naar de gemeenten, Wmo2015. Per Saldo stuurde een brief met belangrijke punten voor budgethouders. Voor de algemene belangen van budgethouders schreef ze mee aan een brief van de gezamenlijke patiënten- en gehandicaptenbeweging.

Volwassenen moeten na 1 januari 2015 voor Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep, Kortdurend Verblijf en in sommige gevallen voor Persoonlijke Verzorging voortaan naar de gemeente. Deze zorg valt vanaf dat moment onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per Saldo heeft vandaag een brief gestuurd aan de Tweede Kamerleden waarin ze aantal punten heeft geïnventariseerd die voor budgethouders van groot belang zijn in deze transitiefase:

1. Hulp bij huishouden als Wmo-(maatwerk)voorziening lijkt volledig afgeschaft

2. Overgangsrecht zzp-GGz-c indicatie onrechtvaardig

3. Krijgen gemeenten pgb-beleid op tijd klaar?

4. Twijfels of systeem van trekkingsrechten op tijd klaar is

5. Gecombineerd pgb voor Zvw en Wmo: er zijn nog geen afspraken

Lees verder op de site van Per Saldo.