Weblog Aline Saers: Verankering van het pgb een prachtige eerste stap. Goede regelingen minstens zo belangrijk, ook in de Participatiewet!

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen of we zaten al samen met een aantal budgethouders aan tafel bij de staatssecretaris.

Gesprek

In een goed gesprek kwamen alle haken en ogen in alle wetten aan bod. Van Rijn stelt weliswaar verankering van het pgb in drie wetten in het verschiet, maar de vraag blijft of de regelingen voldoende garanties bieden om het pgb goed in te kunnen zetten. En de Participatiewet, pakt die goed uit voor alle mensen met een beperking? Aline Saers gaat er in haar weblog verder op in.

Lees hier het volledige weblog.