Wlz

Ook dit jaar worden de tarieven in de Wlz op 1 januari 2019 aangepast. Het budget wordt geïndexeerd, dat wil zeggen, aangepast aan de prijsstijgingen. Verder geldt er een speciale regeling voor mensen die wonen in een pgb-wooninitiatief met een zorgprofiel voor verpleging en verzorging.

Voor alle budgethouders met een pgb in de Wlz worden in verband met indexatie de tarieven per 1 januari 2019 verhoogd met 3,63%.

Verpleging en verzorging in wooninitiatief

Met ingang van 2017 geldt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat van toepassing is voor: mensen in een pgb-gefinancierd wooninitiatief met een pgb-Wlz verpleging en verzorging en een zorgprofiel 4 tot en met 10.

Vanwege dit zogenoemde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg krijgen budgethouders die wonen in een kleinschalig wooninitiatief en geïndiceerd zijn voor een zorgprofiel in sector Verpleging en Verzorging voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een verhoging van het budget van € 4.000,00. Hiermee kunnen betalingen worden verricht aan het kleinschalig wooninitiatief, die moet voldoen aan de vereisten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Kijk voor meer informatie hierover op deze website van de overheid.

Download hier de tarieven voor het jaar 2019.