Uit de nieuwsbrief van Per Saldo:

pgb 2018

Wilt u goed geïnformeerd zijn over de pgb-regeling die voor u geldt? Zodat u op de juiste manier blijft omgaan met uw budget en niet voor onaangename verrassingen komt te staan? Kom dan naar de ledenvergadering van Per Saldo – ook bij u in de buurt – en u bent weer helemaal op de hoogte!.

Er wordt ingegaan op het volgende:

• Er is een nieuw kabinet: wat zijn de plannen van de nieuwe regering met betrekking tot het pgb?
• Wat zijn de ontwikkelingen rond het integraal pgb (I-pgb) en gezins-pgb?
• Nieuw: er wordt gewerkt aan een nieuw portaal voor budgethouders dat in de plaats komt van het huidige trekkingsrecht en Mijn PGB van de SVB. Wanneer gaat u daar iets van merken? Blijft de uitvoering bij de SVB? Wat is de rol van Per Saldo hierin?
• Vanaf 1 januari 2018 bent u verplicht om ten minste het wettelijk minimumloon te betalen aan uw zorgverleners. Voor welke zorgovereenkomsten geldt dat? En welke actie moet u zelf als budgethouder ondernemen?
• Heeft u zorgverleners met een maandloon in dienst die het wettelijk minimumloon verdienen? Wat worden dan de nieuwe minimumloon bedragen in 2018? En welke gevolgen heeft dat voor uw pgb?
• Wlz: hoe staat het met de ontwikkeling van maatwerkprofielen? Tot wanneer loopt het overgangsrecht voor de groep ‘Wlz-indiceerbaren’? Wat worden de nieuwe tarieven in 2018?
• Zorgverzekeringswet: Als u van zorgverzekeraar wilt wisselen voor 2018, welke kunt u dan het beste kiezen? Intensieve Kindzorg: wat verandert er bij de persoonlijke verzorging op 1 januari 2018?
• Pgb via uw gemeente (Wmo en Jeugdwet): wat zijn de laatste ontwikkelingen als het gaat om zorg door familieleden en eigen netwerk? Kan mantelzorg nog steeds niet verplicht worden?

aanmelden

Kijk hier voor alle data en locaties op onze website en meld u aan.
De ledenbijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van Per Saldo.

U kunt zich aanmelden op www.pgb.nl. U dient hiervoor ingelogd te zijn.
Meld u snel aan want vol=vol.

kosten

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen €15,00 per persoon.
Als u per automatische incasso betaalt ontvangt u €2,50 korting.