Nieuws van Per Saldo:

Regeerakkoord

In het akkoord dat de komende regeringspartijen hebben bereikt staan een aantal punten die Per Saldo toejuicht. Ze sluiten namelijk goed aan bij het Tienpuntenplan dat Per Saldo als belangenvereniging ontwikkelt. Met daarin thema’s die Per Saldo de komende vier jaar gerealiseerd wil zien.
Over het pgb wordt in het regeerakkoord slechts op hoofdlijnen gesproken, met als belangrijk gegeven dat het pgb in alle zorgwetten verankerd blijft.

Goede zorg

Het regeerakkoord spreekt over goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. In een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht talenten of beperkingen. Uitgangspunten die Per Saldo als belangenvereniging van mensen met een pgb van harte onderschrijft. Een aantal punten die zij belangrijk vindt voor een bredere doelgroep, wordt in het regeerakkoord toegespitst op specifieke groepen, zoals de ggz of ouderen. Dat vindt Per Saldo een gemiste kans.

Lees hier verder.