AWBZ

Per 1 januari is de AWBZ komen te vervallen. Vanaf nu is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp. Woont u in één van de Peelgemeenten dan krijgt u te maken met Peel 6.1.

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. En dat u daarvoor de hulp krijgt die u nodig heeft. Gemeenten hebber er per 1 januari 2015 nieuwe taken bij gekregen. Zij regelen nu alle ondersteuning thuis, zoals huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers.

Jeugdhulp

Alle kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers spelen daarbij natuurlijk de belangrijkste rol. Maar wanneer kinderen (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben, kunnen ze vanaf 2015 ook op de gemeente rekenen. Want op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan en zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.

Maak kennis met Peel 6.1

De gemeenten in de Peelregio, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren zijn samen gaan werken om zowel zorg en ondersteuning, als jeugdhulp voor hun inwoners te regelen onder de naam Peel 6.1.

Zo ontstaat een krachtige samenwerking die de strategische positie van de Peelregio versterkt en waar de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten gewaarborgd blijft. Dit tegen minder kosten en een lagere kwetsbaarheid per individuele gemeenten. We werken aan een Peelbrede organisatie (Gemeenschappelijke Regeling) die op 1 juli 2014 van start is gegaan. De grootste prioriteit van Peel 6.1 ligt bij het gezamenlijk oppakken van de taken voor de transitie Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet.

Peel-6.1

Voor veelgestelde vragen over de veranderingen en het PGB, klik hier.

Voor veelgestelde vragen over de veranderingen en Jeugdhulp, klik hier.