Uit de nieuwsbrief van per saldo:

Uitzondering op Wet minimumloon is definitief

In december 2017 informeerde Per Saldo over de wijziging van de Wet minimumloon en vakantiebijslag (hierna: Wml) en de gevolgen voor budgethouders. Aan zorgverleners met een arbeidsovereenkomst mocht u niet minder dan het minimumloon uitbetalen, per 1 januari 2018 geldt dat ook voor alle mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht, waaronder ook de partner-/familieovereenkomst valt.

Budgethouders die hun partner of familie meer uitbetalen dan het minimumloon hoeven het loon niet aan te passen. Betaalt u minder uit dan het minimumloon, lees dan verder.

Uitzondering

In het nieuwsbericht van 5 december werd vermeld dat de minister heeft besloten bij invoering van de wijziging in de Wml een uitzondering te maken, omdat hij van mening is dat de zorg en ondersteuning die vanuit een sociale en morele overweging wordt verricht niet in alle gevallen moet worden aangemerkt als een arbeidsrelatie. Daarom is besloten om door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor één jaar (in 2018) een uitzondering te maken.