Wooninitiatieventoeslag: besteding en declaratie

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de vraag waaraan de wooninitiatieventoeslag Wlz over 2015 besteed mag worden. Per Saldo heeft in het overleg dat hierover werd gevoerd steeds met klem de bestedingsbehoeften van wooninitiatieven ingebracht, evenals de noodzaak om op twee manieren te kunnen declareren, namelijk via het uurtarief of via losse bedragen, waarover meer in dit bericht. Naast de posten hierna vermeld kunnen wooninitiatieven de wooninitiatieventoeslag (in 2015: € 4.030) besteden aan het inkopen van extra zorg. Er worden 2 groepen wooninitiatieven onderscheiden:

1. Wooninitiatieven met een zorgfunctie

Het wooninitiatief zelf, in de vorm van de rechtspersoon, koopt voor alle bewoners de zorg in. De bewoners hebben een zorgovereenkomst met het wooninitiatief.
Wooninitiatieven waarbij zorgondernemers (ondernemers zoals de Thomashuizen) de zorg verlenen en waar de bewoners een rechtstreekse overeenkomst hebben met het wooninitiatief.

2. Wooninitiatieven enkel huis

Dit zijn wooninitiatieven waarvan de bewoners een rechtstreekse zorgovereenkomst hebben met hun zorgverlener. De zorg verloopt dus niet via de rechtspersoon van het wooninitiatief, maar de bewoner treedt zelf op als werkgever.

Te declareren kosten

Lees hier verder wat u vanuit de wooninitiatieventoeslag kunt declareren.