Mensen die nu Awbz-zorg ontvangen, krijgen geen VWS-brief over veranderingen in zorg

Een grote groep mensen die nu zorg ontvangen uit de Awbz gaat vanaf 1 januari over naar de Wmo, de Jeugdwet of de zorgverzekeringswet. Gegevens van deze mensen worden in juli overgedragen naar de nieuwe uitvoerders. Staatssecretaris Van Rijn gaat deze mensen niet per brief informeren over deze gegevensoverdracht en laat het informeren over de individuele situatie over aan de nieuwe uitvoerders. Dit blijkt uit antwoorden die Van Rijn heeft gegeven op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer.

Ieder(in), pleit voortdurend en nadrukkelijk voor een zorgvuldig communicatietraject rond de veranderingen in de langdurige zorg. In zijn antwoorden aan de Tweede Kamer bevestigt Van Rijn expliciet dat bij het informeren van cliënten zorgvuldigheid en toepassing van de privacy-regels centraal staan. Ieder(in) vindt dat als mensen vragen hebben over de gegevensoverdracht of over hun individuele situatie, dat duidelijk moet zijn waar zij met hun vragen terecht kunnen.

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Per Saldo is lidorganisatie van deze koepel.

Lees hier verder.

persaldo

site