Schrijf uw gemeente een brief

Meld gemeenten uw zorgvraag

De Jeugdwet gaat in op 1 januari 2015. De Wmo hoogstwaarschijnlijk ook. Gemeenten horen een half jaar tevoren welke volwassenen uit de Awbz voor hun zorg naar de gemeenten worden overgeheveld. Voor jeugd tot 18 jaar horen gemeenten dat drie maanden van tevoren. Dat vindt Per Saldo veel te kort.

Laat uw gemeente weten welke zorgvraag zij van u kunnen verwachten. Vul de voorbeeldbrief aan met uw persoonlijke gegevens en stuur deze op naar uw eigen gemeente. Daarmee geeft u uw gemeente de gelegenheid zich eerder voor te bereiden op uw persoonlijke zorgvraag.

 

Hier kunt u de MS Word-bestandvoorbeeldbrief downloaden.