Geen toekenning pgb-wlz in wooninitiatief?

Er zijn budgethouders die uitsluitend zorg inkopen bij één, door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder. Dat kan tot gevolg hebben dat zij hun pgb verliezen, want zorgkantoren mogen onder deze omstandigheden een pgb weigeren en de zorg in natura toekennen. Dat wil zeggen, laten regelen door een gecontracteerde zorgaanbieder.

Tot nu toe werd deze maatregel toegepast bij thuiswonenden. Budgethouders in een wooninitiatief kregen nog altijd een pgb toegekend, al werd er bij één, ook door het zorgkantoor gecontracteerde zorgverlener zorg ingekocht. Daar lijkt verandering in te komen.

Waar gaat het om?

Destijds in de Awbz was het al mogelijk en nu in de Wlz is dezelfde regel bekrachtigd: zorgkantoren mogen het pgb weigeren indien de zorg uitsluitend wordt ingekocht bij één aanbieder die door het zorgkantoor is gecontracteerd. De laatste tijd horen we dat zorgkantoren deze regel meer en meer strikt gaan toepassen als het gaat om nieuwe bewoners van pgb-wooninitiatieven die met één gecontracteerde zorgaanbieder werken. Het zorgkantoor staat daarmee in haar recht, aan de maatregel valt in feite niet te tornen.

Wat zijn de gevolgen?

Het niet toegekend krijgen van een pgb betekent niet alleen een andere manier van financieren, maar vooral het mogelijke verlies van eigen regie. Veel wooninitiatieven werken met één zorgaanbieder, waarmee afspraken zijn gemaakt. Wanneer met een nieuwe bewoner, die zorg in natura ontvangt, op dezelfde manier gewerkt kan gaan worden en daar wederzijds overeenstemming over is, dan hoeft er geen probleem te zijn. Maar als het wooninitiatief afspraken heeft gemaakt die afwijken van de afspraken die het zorgkantoor met de gecontracteerde zorgaanbieder heeft gemaakt, dan leidt het wel tot problemen. Dan zouden er twee soorten bewoners gaan bestaan: de een met een pgb en eigen regie, de ander met zorg in natura, zonder eigen regie. Een moeilijk werkbare situatie.

Lees hier verder.