extra zorg wordt vergoed

 

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo:

Afspraken met gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars

budgethouder kan extra zorg inkopen

Na twee weken overleg zijn de eerste uitwerkingen, voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw), bekend. Het ministerie van VWS heeft deze opgeschreven in een nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht vind je op de site pgb.nl.

De afspraken voor de Zvw zijn nog minimaal. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars zijn nog in overleg over een aantal zaken.

Hieronder staat eerst de uitwerking voor de Wmo en Jeugdwet en daarna die voor de Wlz.

Begin volgende week komt Per Saldo met een vervolgbericht waarin we de uitwerkingen nader toelichten.

algemene uitgangspunten

Per Saldo kan zich vinden in de algemene uitgangspunten, alleen in de uitwerkingen is een aantal zaken nog niet goed geregeld. “De uitwerking is met ons afgestemd en telkens hebben wij deze zaken benoemd en oplossingen aangedragen. We blijven hierop aandringen bij het ministerie van VWS.”

In de brief van VWS staat dat de uitwerking van afspraken voor budgethouders op dezelfde manier moet als bij de afspraken voor zorg in natura. Dit betekent dat de extra kosten ook voor pgb-zorgverleners vergoed zullen worden. De gemeenten storten extra budget voor budgethouders voor situaties waarbij dat nodig is. Verder is het kunnen doorgaan van zorg en ondersteuning in deze bijzondere situatie leidend.

lees hier verder

 

 

Use advanced navigation for a better experience.
You can quickly scroll through posts by pressing the above keyboard keys. Now press Esc to close this window.

small_keyboard
Back to top