Agenda pgb

Minister De Jonge vindt het pgb een belangrijk en waardevol instrument. Daarom heeft de minister de ‘agenda pgb’ opgesteld, een actieplan om het pgb toekomstbestendig te houden. De acties richten zich met name op voorlichting en toerusting.

Input

Per Saldo heeft het ministerie input aangeleverd voor deze ‘agenda pgb’. Een aantal van onze ambassadeurs hebben ook hun input aan het ministerie geleverd. Hun ervaringsdeskundigheid is hierbij een waardevolle toevoeging geweest.

De agenda bestaat uit zeven thema’s:

  1. Voorlichting en toerusting
  2. Pgb-vaardigheid en verantwoordelijkheid
  3. Indicatiestelling
  4. Collectieve woonvormen
  5. Informele zorg
  6. Administratieve lastenverlichting
  7. Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus

Toelichting agenda

Per saldo licht de agenda per thema toe op hun site.