Nieuws van per saldo:

Vangnetregeling voor Wlz-indiceerbaren komt er

Er komt een overgangsregeling voor Wlz-indiceerbaren die niet uitkomen met hun zzp/zorgprofiel, eventueel in combinatie met de E(xtra)K(osten)T(huis)-regeling. Zij behouden hun indicatie van 2014 in 2017 én in 2018, tenzij hun gezondheidssituatie wijzigt. Per Saldo is zeer tevreden met deze uitkomst van de gesprekken die de afgelopen weken zijn gevoerd.

De nu aangekondigde regeling komt erop neer dat mensen die vallen onder de groep Wlz-indiceerbaren nooit slechter af kunnen zijn in 2017 en 2018 dan in 2014.

Voor wie?

De verwachting is dat ongeveer 70 tot 80% van de Wlz-indiceerbaren de vangnetregeling niet nodig heeft voor toereikende zorg. Zij hebben voldoende aan hun zzp/zorgprofiel, eventueel gecombineerd met EKT. De anderen komen in de nieuwe overgangsregeling.

Voorlopige oplossing

Deze vangnetregeling maakt een einde aan de onzekerheid voor de groep Wlz-indiceerbaren die op dit moment worden geherïndiceerd en geen zicht hadden op voldoende zorg vanaf 2017. Daar is Per Saldo blij mee, maar een structurele maatwerkoplossing is nog steeds noodzakelijk en daar blijft Per Saldo over in gesprek met betrokken partijen.