Chronisch zieken met middeninkomens extra hard getroffen

Er is grote commotie ontstaan over de financiële gevolgen van het regeerakkoord voor mensen met inkomens tussen modaal en twee keer modaal. Wat hierbij onderbelicht blijft, is dat de inkomensachteruitgang voor veel chronisch zieken en gehandicapten nog groter is.

De financiële gevolgen van het regeerakkoord voor chronisch zieken en gehandicapten zijn in de media nauwelijks aan de orde geweest, terwijl daar alle reden voor is. Het invoeren van de inkomensafhankelijke premie en eigen risico is voor chronisch zieken met een laag tot modaal inkomen voordelig. Maar daar staan een aantal maatregelen tegenover die heel duidelijk negatieve financiële gevolgen hebben. Zoals het afschaffen van de  belastingaftrek voor ziektekosten, het verhogen van eigen bijdragen en het niet meer vergoeden van huishoudelijke hulp.

Groot koopkrachtverlies, ook voor modale en lage inkomens

Volgens de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) zullen chronisch zieken en gehandicapten per definitie een hoger inkomensverlies lijden dan gezonde Nederlanders in dezelfde inkomenscategorie. Om de algemene belangen te behartigen van budgethouders is  Per Saldo lidorganisatie van de CG-Raad.

Gezonde Nederlanders met een modaal inkomen gaan er in de kabinetsplannen iets op vooruit. Chronisch zieken en gehandicapten met een modaal inkomen kunnen er tussen de 100 en 250 euro per maand op achteruit gaan, volgens berekeningen van de CG-Raad. Chronisch zieken met een bovenmodaal inkomen lijden een nog aanzienlijk groter koopkrachtverlies.

Zelfs voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen bestaat een gerede kans dat ze er financieel op achteruit gaan. De CG-Raad vindt dat de kabinetsplannen opnieuw moeten worden doorgerekend op de effecten voor chronisch zieken en gehandicapten en waar nodig moeten worden aangepast.

Lees hier verder wat er nog meer wordt afgeschaft.

 

 

Leave a reply

 

Your email address will not be published.