Nieuwsbrief Per Saldo: Heeft u nog geen akkoord op uw overeenkomst van SVB? Zo gaat het lopen per 1 januari:

Veel budgethouders maken zich zorgen over de invoering van het trekkingsrecht omdat ze nog geen akkoord hebben gekregen op de zorgovereenkomsten en/of de zorgbeschrijvingen. Zullen de zorgverleners wel betaald krijgen voor de gewerkte uren in januari?

Ja, is het antwoord

Gemeenten, zorgkantoren, SVB en het ministerie van VWS hebben afspraken gemaakt zodat hoe dan ook, de betalingen voor gewerkte uren, mits rechtmatig, in januari gegarandeerd zijn. Dit sluit aan bij de eis van Per Saldo dat zorgverleners in het kader van het trekkingsrecht tijdig betaald zullen worden.

Alles wordt nu in gereedheid gebracht om ervoor te zorgen dat de betalingen niet in het nauw komen; iedere budgethouder kan, ongeacht wel of geen akkoord op de overeenkomst en/of beschrijving, de rekening in januari indienen. De SVB zorgt voor betaling ervan.

Lees het volledige bericht op pgb.nl.