stappenplan trekkingsrecht

Trekkingsrecht: wat moet u doen? Een stappenplan Mensen die in de Awbz/Wlz blijven moeten hun zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijving(en) inleveren bij het zorgkantoor omdat 1 januari het trekkinsgrecht wordt ingevoerd. Een stappenplan loodst u door de procedure. U heeft een brief gekregen van het zorgkantoor of u gaat een brief krijgen van het zorgkantoor waarin u wordt gevraagd de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen in te sturen. Door alle hieronder genoemde stappen te volgen, doet u wat […]

 

wlz, er is nog geen zekerheid..

Bij welk loket moet ik na 1 januari 2015 zijn? Wat zijn uw overgangsrechten? Vanaf 2015 gaan er nieuwe wetten gelden in de zorg. De Awbz gaat verdwijnen, daarvoor in de plaats komt de Wlz, de Wet langdurige zorg. Niet iedereen die nu in de Awbz zit, gaat over naar de Wlz. Het kan zijn dat u uw zorg voortaan van uw gemeente (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet) en/of […]

 

bewoners pgb-wooninitiatieven blijven in wlz

Bewoners pgb-wooninitiatieven blijven in Wlz, ook met laag zzp Bewoners en wooninitiatieven halen opgelucht adem. Bewoners met een indicatie in een laag zzp kunnen gewoon in het huis van hun keuze blijven wonen. Dit is geregeld in het overgangsrecht van de Wlz. Hoewel alle pijlen vorige week op het Wmo-debat waren gericht, was dit winstpunt zeker niet aan de aandacht van Per Saldo ontsnapt. Er waren (en zijn) nog wat […]

 

twee loketten?

Fijn dat er een pgb in zvw komt, maar hoe zal men dit gaan invullen? Het goede nieuws is dat Per Saldo zich in bleef zetten om tot een doorbraak te komen. Mede dankzij de ervaringsverhalen van mensen met een pgb is dat gelukt, waarvoor dank. Zorgverzekeraars reageerden erg afhoudend op vragen van Per Saldo over de invoering van een pgb. De motie van Vera Bergkamp van D66, ingediend op […]

 

aanpassingen voor nieuwe wmo

Oppositie dient aanpassingen in voor wetsvoorstel nieuwe Wmo Half januari stuurde het kabinet het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 naar de Tweede Kamer. Het debat in de Tweede Kamer wordt binnenkort verwacht. Het CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en SGP hebben alvast amendementen ingediend. In een amendement verzoekt de indiener de wet op een bepaald punt aan te passen. Nieuwe Wmo 2015 Vanaf 1 januari 2015 krijgen 600 duizend mensen […]

 

weblog aline saers

Weblog 14 maart: over gemeenten die het hart uit het pgb willen trekken, een pluim voor de gemeente Delft en over ‘kanaries in de mijn’ Hoe sociaal, modern en ruimdenkend onze maatschappij ook lijkt, voor mensen met een beperking is nog altijd geen volwaardige plek in onze samenleving ingeruimd. Dat blijkt maar weer, nu ons plannen van gemeenten ter oren komen. Er zijn gemeenten die de essentie, de werkelijke bedoeling […]

 

nieuwsflits naar keuze

Ontvangen via de mail: nieuwsflits 22. Inleiding In deze Nieuwsflits een samenvatting van de kabinetsplannen, informatie over de nieuwe tarieven PGB in 2013 en een aantal data van bijeenkomsten waar informatie wordt gegeven over de plannen van het nieuwe Kabinet betreffende de zorg. Onze volgende ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 23 maart 2013 in Nieuwegein. Noteert u de datum vast in uw agenda! Kabinetsplannen zet de zorg op zijn kop […]

 

reactie per saldo op regeerakkoord

Regeerakkoord: Pgb blijft verplicht voor gemeenten Het nieuwe kabinet grijpt hard in. De langdurige zorg krijgt het flink te verduren. Alleen de zwaardere zorg, vanaf zorgzwaartepakket 5 (voor ouderen en gehandicapte met een brede levenslange zorgvraag), blijft in de Awbz. De rest gaat naar de zorgverzekeraar (verpleging en geestelijke gezondheidszorg) en naar de gemeente (begeleiding individueel en groep, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging). Daar staat tegenover dat gemeenten de keuzemogelijkheid voor […]

 

ledendag naar-keuze

Ledendag Naar-Keuze op 15 september 2012 in Nieuwegein Op zaterdag 15 september 2012 organiseert budgethouder vereniging Naar-Keuze in Nieuwegein, ’t Veerhuis, Neijenmonde 4 3434 AZ, een bijeenkomst over het Persoonsgebonden Budget met de titel: PGB nu, in 2013 en daarna! Aanwezigen krijgen informatie over meest recente veranderingen in het PGB. Denk hierbij ook aan de veranderingen in de indicatie en het extramuraliseren van de ZZP’s 1, 2 en 3. Over […]

 

petitie aan vws-commissie

Dit nieuws bereikte me via Twitter: Petitie aan VWS-commissie tegen extramuralisatie ZZP 1-3 29 juni 2012 Platform VG, CG-Raad en NPCF bieden de Tweede Kamer dinsdag 3 juli een petitie aan tegen het laten vervallen van een groot aantal zorgzwaartepakketten vanaf 1 januari 2013 . Het gaat vooral om de ZZP’s van mensen met een (licht) verstandelijke beperking: VG 1 t/m 3 en LVG 1 t/m 2. De staatssecretaris stelt […]