nieuwsbrief per saldo

Pgb bij de gemeente? Vraag nog eerder dan voorheen uw herindicatie aan! Per Saldo krijgt berichten binnen dat budgethouders met een pgb van de gemeente geen herindicatie aanvragen, terwijl de indicatie binnenkort verloopt. Vraag tijdig, eerder dan voorheen, uw herindicatie aan bij uw gemeente! LET OP: herindicatie bij gemeente duurt acht weken Voorheen had uw gemeente zes weken de tijd tussen uw aanvraag voor een herindicatie en het daadwerkelijk uitgeven […]

 

nieuws van per saldo

Mensen die nu Awbz-zorg ontvangen, krijgen geen VWS-brief over veranderingen in zorg Een grote groep mensen die nu zorg ontvangen uit de Awbz gaat vanaf 1 januari over naar de Wmo, de Jeugdwet of de zorgverzekeringswet. Gegevens van deze mensen worden in juli overgedragen naar de nieuwe uitvoerders. Staatssecretaris Van Rijn gaat deze mensen niet per brief informeren over deze gegevensoverdracht en laat het informeren over de individuele situatie over […]

 

debat tweede kamer over pgb bij zorgverzekeraar

Debat Tweede Kamer over pgb bij zorgverzekeraar Mensen die persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig hebben, krijgen dat volgend jaar via de zorgverzekeraar. In de Zorgverzekeringswet wordt daarom ook het pgb geïntroduceerd. De Tweede Kamer debatteert vandaag en morgen over de veranderingen in de Zorgverzekeringswet waaronder ook over de voorwaarden voor het pgb. Per Saldo heeft de Kamer een brief gestuurd met haar zorgpunten. In haar brief schrijft Per Saldo dat […]

 

pgb nieuws

Ook ouderen komen in aanmerking voor pgb bij zorgverzekeraars Ook ouderen kunnen vanaf 1 januari 2015 een beroep doen op het pgb bij de zorgverzekeraars. Zij kunnen niet afgewezen worden op basis van hun leeftijd. Als ouderen voldoen aan één van de gestelde criteria komen zij ook in aanmerking voor een pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is een van de belangrijkste conclusies die Per Saldo trekt uit de antwoorden die […]