gehandicapt en toch zelfstandig wonen?

Duizenden verstandelijk gehandicapten moeten vanwege kabinetsplannen straks op zichzelf gaan wonen, terwijl zij daar niet in toe in staat zijn. Dat zegt hoogleraar Heleen Evenhuis na onderzoek van de Erasmus Medisch Centrum. In het regeerakkoord staat dat een grote groep van de verstandelijk gehandicapten onder de Wet Maatschappelijk ondersteuning (Wmo) moet gaan vallen. Dat betekent dat ze zelf een woning moeten zoeken, zelfstandig moeten wonen en zorg moeten inkopen bij […]

 

laatste nieuws: dagbesteding blijft

PvdA: Dagbesteding blijft bestaan, ook in 2014 In 2014 kunnen mensen die voor het eerst dagbesteding nodig hebben, toch daar naar toe. Voor deze groep nieuwkomers gaat er een overgangsregeling komen. Dat hebben regeringspartijen PvdA en VVD gisteren in een debat toegezegd. Ook heeft Tweede Kamer-lid Otwin van Dijk (zorgwoordvoerder voor de PvdA) dit bevestigd naar aanleiding van vragen van Per Saldo. Per Saldo deed navraag Op vragen van Per […]

 

nieuwsflits naar keuze

Ontvangen via de mail: nieuwsflits 22. Inleiding In deze Nieuwsflits een samenvatting van de kabinetsplannen, informatie over de nieuwe tarieven PGB in 2013 en een aantal data van bijeenkomsten waar informatie wordt gegeven over de plannen van het nieuwe Kabinet betreffende de zorg. Onze volgende ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 23 maart 2013 in Nieuwegein. Noteert u de datum vast in uw agenda! Kabinetsplannen zet de zorg op zijn kop […]

 

reactie per saldo op regeerakkoord

Regeerakkoord: Pgb blijft verplicht voor gemeenten Het nieuwe kabinet grijpt hard in. De langdurige zorg krijgt het flink te verduren. Alleen de zwaardere zorg, vanaf zorgzwaartepakket 5 (voor ouderen en gehandicapte met een brede levenslange zorgvraag), blijft in de Awbz. De rest gaat naar de zorgverzekeraar (verpleging en geestelijke gezondheidszorg) en naar de gemeente (begeleiding individueel en groep, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging). Daar staat tegenover dat gemeenten de keuzemogelijkheid voor […]

 

hier worden we niet vrolijk van

We weten natuurlijk allemaal dat we moeten inleveren, maar van dit regeerakkoord word ik echt niet vrolijk. Ik voelde het al aankomen, want ik heb voor Carel een ZZP 4 (VG) aangevraagd en dat werd in eerste instantie goedgekeurd, maar werd later van hogerhand teruggedraaid. Ik maakte bezwaar en kreeg een hoorzitting. Dat heeft ondanks dat het niet mag (Reformatio in Peius) geresulteerd in een lagere indicatie dan ik al […]

 

ledendag naar-keuze

Ledendag Naar-Keuze op 15 september 2012 in Nieuwegein Op zaterdag 15 september 2012 organiseert budgethouder vereniging Naar-Keuze in Nieuwegein, ’t Veerhuis, Neijenmonde 4 3434 AZ, een bijeenkomst over het Persoonsgebonden Budget met de titel: PGB nu, in 2013 en daarna! Aanwezigen krijgen informatie over meest recente veranderingen in het PGB. Denk hierbij ook aan de veranderingen in de indicatie en het extramuraliseren van de ZZP’s 1, 2 en 3. Over […]

 

ik ben niet gehandicapt

Zo mooi, deze blog van @Kanteldenker. Die moet op onze site: Pappie, waarom noemt iedereen me gehandicapt? Ik ben niet gehandicapt. Prins Friso is gehandicapt, want die kan niets meer,’ vertelde ze me vanmorgen. ‘Ik kan toch alles met jullie en met Petra en Priscella? Ik kan naar de markt, ik kan naar het zwembad, ik kan naar school en ik kan op de iPad. Ik wil niet dat ze […]

 

eindhoven 10e schaap

Eindhoven schaap 10: gemeenteraad neemt motie pgb aan In Eindhoven heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een motie dat het college van B&W een voorstel moet uitwerken voor een pgb-regeling. Hierdoor is Eindhoven het 10e schaap geworden. Alle partijen in de gemeenteraad dienden de motie in. Begeleiding en Kortdurend Verblijf naar gemeente Vanaf 1 januari 2013 kunnen mensen geen beroep meer doen op Begeleiding of Kortdurend Verblijf vanuit de AWBZ […]

 

gemeente helmond geen schaap

Ook ik heb een brief geschreven naar de gemeente Helmond om mijn bezorgdheid te uiten over de overgang van Begeleiding en Kortdurend Verblijf naar de gemeente. Ik heb dit gedaan middels de voorbeeldbrief die op de site van Naar Keuze staat. Inmiddels heb ik een brief van de gemeente terug. Bepaald vrolijk word je er niet van:   Wil je ook een brief schrijven, ga dan naar www.naar-keuze.nl of www.pgb.nl. […]

 

informatiemap extramurale begeleiding naar wmo

Zo’n 175.000 mensen met een zorgindicatie voor begeleiding of kortdurend verblijf krijgen volgend jaar of in 2014 te maken met de overgang naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Nieuwe aanvragers en mensen van wie de indicatie afloopt komen er vermoedelijk al in 2013 voor te staan. In 2014 geldt de Wmo voor allen. Ouderkoepel Platform VG heeft een brochure uitgegeven met feitelijke informatie, de standpunten van Platform VG en adviezen voor belangenbehartigers. Hier […]