beschikking voor langere tijd nodig

gemeenten moeten langdurig beschikken Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het bieden van maatwerk in individuele situaties. Hierbij past het niet om iedereen standaard een beschikking met een beperkte duur te geven. Bij mensen met een levenslange beperking of aandoening is het juist logisch dat de beschikking voor een langere tijd geldt. Per Saldo hamert hier al lange tijd op. oproep VNG Ook de Tweede Kamer vindt […]

 

eigen bijdrage omlaag

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: Eigen bijdrage Wlz en Wmo omlaag De eigen bijdrage in de Wlz voor mensen met een Modulair Pakket Thuis (MPT) die minder dan 20 uur zorg per maand afnemen gaat omlaag. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op Prinsjesdag werd al aangekondigd dat de eigen bijdrage in de Wmo wordt verlaagd. Eigen bijdrage Wlz Met […]

 

uitspraak huishoudelijke hulp

Nieuws van per saldo: Uitspraak rechter heeft belangrijke gevolgen De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. Goed nieuws voor budgethouders die zich tekortgedaan voelen. U […]

 

uitspraak rechter

Rechter benadrukt keuzevrijheid voor pgb in Wmo Een vrije keuze voor het pgb in de Wmo is een wettelijk recht. Daarover heeft de rechter op 30 oktober uitspraak gedaan. Per Saldo vindt het heel belangrijk dat die vrije keuze er is en dat nu duidelijk is dat gemeenten dat keuzerecht niet mogen inperken. Budgethouders die vinden dat hun gemeente hierin onvoldoende meewerkt, kunnen dit dan ook naar voren brengen. In […]

 

peel 6.1

AWBZ Per 1 januari is de AWBZ komen te vervallen. Vanaf nu is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp. Woont u in één van de Peelgemeenten dan krijgt u te maken met Peel 6.1. WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. En dat u daarvoor de hulp krijgt die u nodig heeft. Gemeenten hebber er per 1 […]

 

morgen debat wmo

Krijgen gemeenten het op tijd klaar? Woensdag 8 oktober debatteert de Tweede Kamer over de overgang van zorg naar de gemeenten, Wmo2015. Per Saldo stuurde een brief met belangrijke punten voor budgethouders. Voor de algemene belangen van budgethouders schreef ze mee aan een brief van de gezamenlijke patiënten- en gehandicaptenbeweging. Volwassenen moeten na 1 januari 2015 voor Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep, Kortdurend Verblijf en in sommige gevallen voor Persoonlijke Verzorging voortaan […]

 

stappenplan trekkingsrecht

Trekkingsrecht: wat moet u doen? Een stappenplan Mensen die in de Awbz/Wlz blijven moeten hun zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijving(en) inleveren bij het zorgkantoor omdat 1 januari het trekkinsgrecht wordt ingevoerd. Een stappenplan loodst u door de procedure. U heeft een brief gekregen van het zorgkantoor of u gaat een brief krijgen van het zorgkantoor waarin u wordt gevraagd de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen in te sturen. Door alle hieronder genoemde stappen te volgen, doet u wat […]

 

nieuws van per saldo

Mensen die nu Awbz-zorg ontvangen, krijgen geen VWS-brief over veranderingen in zorg Een grote groep mensen die nu zorg ontvangen uit de Awbz gaat vanaf 1 januari over naar de Wmo, de Jeugdwet of de zorgverzekeringswet. Gegevens van deze mensen worden in juli overgedragen naar de nieuwe uitvoerders. Staatssecretaris Van Rijn gaat deze mensen niet per brief informeren over deze gegevensoverdracht en laat het informeren over de individuele situatie over […]

 

wlz, er is nog geen zekerheid..

Bij welk loket moet ik na 1 januari 2015 zijn? Wat zijn uw overgangsrechten? Vanaf 2015 gaan er nieuwe wetten gelden in de zorg. De Awbz gaat verdwijnen, daarvoor in de plaats komt de Wlz, de Wet langdurige zorg. Niet iedereen die nu in de Awbz zit, gaat over naar de Wlz. Het kan zijn dat u uw zorg voortaan van uw gemeente (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet) en/of […]

 

steun tweede kamer wmo 2015

Hoe nu verder? Brief en landelijke publiekscampagne voor burgers over de veranderingen Burgers worden kort nadat de nieuwe Wet door de Eerste Kamer is aangenomen, geïnformeerd over de verandering. Het ministerie stuurt een brief over de gegevensoverdracht van cliënten naar gemeenten en zorgverzekeraars rond 1 juli. Er komt een helpdesk voor cliënten. Mensen kunnen hier terecht met al hun vragen over de veranderingen in de langdurige zorg. Deze zal nog […]