nieuwsbrief perspectief is uit

Via de kerngroep SDS Eindhoven ontvangen: de nieuwsbrief van perspectief, met o.a. van hinderpaal naar mijlpaal. Klik hier om de hele nieuwsbrief te lezen. Van hinderpaal naar mijlpaal Nieuws uit het project Vijftien kinderen en jongeren maken inmiddels volop gebruik van het project om van hinderpalen in hun leerloopbaan, mijlpalen te maken. Hun procesbegeleiders zijn in januari, maart en april bij elkaar geweest om van elkaar te leren en getraind […]

 

de weg naar zelfstandigheid

Gisteren hebben we een inspirerend gesprek gehad met Rob Jansen van RPSW. Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen. Wat kon hij enthousiast vertellen! Helemaal leuk. RPSW bestaat uit ouders van kinderen met een beperking. Zij richten zich op de regio Zuid-Oost Brabant. We hadden hem uitgenodigd omdat we op dit moment aan het kijken zijn wat er mogelijk is m.b.t. een kleinschalige woonvoorziening voor onze Carel. Hij is nu 13 […]

 

infoavond aanleunklas deurne

Geachte ouders/verzorgers, Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan het IVOD (Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne) en Expertisecentrum Antoon van Dijkschool gezamenlijk een integratieklas vormgeven. Deze klas zal gehuisvest worden bij het IVOD in Deurne. Wij zijn heel enthousiast dat we samen invulling gaan geven aan passend onderwijs. De integratieklas is bedoeld voor leerlingen met een ZML indicatie in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Met name zijn ouders uit […]