vol vertrouwen de toekomst in

PWA gala 2014   Wat een feest vanmiddag bij de Prins Willem Alexanderschool (VSO) aan de Blaarthemseweg in Veldhoven! Daar kwamen de afgestudeerden in vol ornaat en ieder op zijn eigen manier aan. De één in een koets met Friese paarden, de ander in een oldtimer, die overigens letterlijk knalde. Een versierde camper en ook twee motoren en cabrio’s waren erbij. Alles was prachtig versierd. Alle leerlingen zaten er op […]

 

de school krijgt zorgplicht

Plannen passend onderwijs Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.   Samenwerkingsverbanden in de regio De huidige organisatie van passend onderwijs is ingewikkeld. Ook is niet altijd duidelijk waar geld voor extra ondersteuning naartoe gaat. Daarom gaan scholen per regio samenwerken om alle mogelijke soorten leerlingen een passende […]

 

passend onderwijs

MEE komt met een folder voor ouders over Passend Onderwijs: Hoe kan ik invloed uitoefenen op de ontwikkeling van mijn kind? Welke ondersteuning heeft mijn kind nodig op school? Welke school past het beste bij mijn kind? Zomaar een aantal vragen van ouders over welke gevolgen de wet passend onderwijs (invoering per 01-08-2014) heeft voor hun kind. Voor kinderen en jongeren met een beperking is ‘gewoon naar school gaan’ niet […]

 

nieuwe directeur stelt zich voor...

Mag ik mij even voorstellen Een eerste kennismaking voor u met de nieuwe directeur van de school van uw kind(eren). Mijn naam is Berdi de Jonge. Ik ben 52 jaar, getrouwd met Cock en samen hebben wij twee zonen, Sander van 21 jaar en Maarten van 19 jaar. Ik ben geboren en getogen in Uden. Nadat ik in 1983 ben afgestudeerd aan de PA te Veghel is mijn onderwijsloopbaan in […]

 

op weg naar inclusief onderwijs

De ZON nader bekeken. Onze invulling van Inclusief Onderwijs komt tot uiting in onze ZON. In de ZON zitten specialisten die kinderen kunnen helpen. In dit eerste jaar waarin we inclusief willen heten, hebben we gekozen voor een aantal leerkrachten met een speciale expertise. Daarnaast zijn ook hulpverleners en andere specialisaties in de ZON. Een aantal van onze leerkrachten hebben zich de afgelopen jaren gespecialiseerd. Hoe ziet de ZON er […]

 

dag vuursteen, hallo zon!

Door: Willem Pronk, directeur basisschool De Korenaar. Op weg naar inclusief onderwijs   In ons Korenaarbulletin van 24 mei jl. heb ik de organisatie voor volgend schooljaar beschreven. Een aantal ouders hebben daarop gereageerd. Onze hartelijke dank hiervoor. Juist door uw reactie kunnen wij beter reageren en uitleggen wat de veranderingen voor uw kind betekenen.   In dit Korenaarbulletin wil ik verder ingaan op ons ZON project. In de ZON […]

 

zon, aandacht voor jou

Op weg naar inclusief onderwijs. De vuursteenklas, integratieproject op basisschool De Korenaar gaat per het komende schooljaar verdwijnen. Dit vanwege de wet passend onderwijs. De Korenaar heeft aan de Vitruviusweg straks twee lokalen ingericht om kinderen die dat nodig hebben even speciale aandacht te geven. Dit project heet:  “zon, aandacht voor jou”. Basisschool De Korenaar heeft gemeend om de naam zon in te voeren omdat het geen straf is als je naar […]

 

op zoek naar nieuwe leerlingen voor de vuursteenklas

  Hier een oproep van Stichting De Vuursteen: Op dit moment hebben we twee plaatsen vrij in onze vuursteenklas op basisschool de Korenaar in Eindhoven. We zijn op zoek naar leerlingen met het syndroom van Down vanaf 5 jaar. Eén van de doelen van het Vuursteenproject is de integratie in de andere groepen van de locatie Vitruviusweg. De kinderen van de Vuursteen koppelen we aan een groep. In deze groep […]

 

 

oproep van perspectief aan ouders

Project: IkLeerOok Oudertraining over gesprekken voeren op school, zaterdag 15 december 2012, 10.00-15.00 uur. Een goed gesprek op school. Hoe doe je dat? Als je wilt opkomen voor je kind, omdat je kind door wat voor omstandigheid dan ook in een kwetsbare positie zit op school, dan loop je een groot risico om als ‘lastige ouder’ bestempeld te worden. Zonder dat dit je bedoeling is, want je wilt alleen het […]