pgb in 2018

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: pgb 2018 Wilt u goed geïnformeerd zijn over de pgb-regeling die voor u geldt? Zodat u op de juiste manier blijft omgaan met uw budget en niet voor onaangename verrassingen komt te staan? Kom dan naar de ledenvergadering van Per Saldo – ook bij u in de buurt – en u bent weer helemaal op de hoogte!. Er wordt ingegaan op het volgende: • Er is een […]

 

pgb blijft in alle zorgwetten verankerd

Nieuws van Per Saldo: Regeerakkoord In het akkoord dat de komende regeringspartijen hebben bereikt staan een aantal punten die Per Saldo toejuicht. Ze sluiten namelijk goed aan bij het Tienpuntenplan dat Per Saldo als belangenvereniging ontwikkelt. Met daarin thema’s die Per Saldo de komende vier jaar gerealiseerd wil zien. Over het pgb wordt in het regeerakkoord slechts op hoofdlijnen gesproken, met als belangrijk gegeven dat het pgb in alle zorgwetten […]

 

geen toekenning pgb-wlz in wooninitiatief?

Geen toekenning pgb-wlz in wooninitiatief? Er zijn budgethouders die uitsluitend zorg inkopen bij één, door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder. Dat kan tot gevolg hebben dat zij hun pgb verliezen, want zorgkantoren mogen onder deze omstandigheden een pgb weigeren en de zorg in natura toekennen. Dat wil zeggen, laten regelen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Tot nu toe werd deze maatregel toegepast bij thuiswonenden. Budgethouders in een wooninitiatief kregen nog altijd een pgb […]

 

geen nieuw systeem voor 1 januari 2018

budgethouders moeten langer wachten Budgethouders worden langer op de proef gesteld. ICTU, de organisatie die mogelijkerwijs het budgethoudersportaal zou gaan beheren, heeft aangegeven dat dit niet haalbaar is per 1-1-2018. Daarnaast heeft de VNG recent aangegeven dat gemeenten nog een half jaar nodig hebben om zich voor te bereiden op de invoering van het nieuwe systeem. De huidige processen werken niet zoals budgethouders willen. Bij Per Saldo komen veel vragen […]

 

onderzoek

Onderzoek naar vertegenwoordiging bij het pgb Veel budgethouders krijgen hulp bij het beheer van het pgb of hebben een vertegenwoordiger in de vorm van een voogd, een mentor of een bewindvoerder. Anderen beheren het pgb helemaal zelf. Omdat er signalen zijn dat het voor budgethouders en vertegenwoordigers niet altijd duidelijk is wie voor welke taken verantwoordelijk is laat het ministerie van VWS hier onderzoek naar doen. Vragenlijst Het onderzoek wordt […]

 

compensatieregeling

Uit de nieuwsbrief naar keuze: Compensatieregeling PGB Tot op heden lijken weinig budgethouders gebruik te maken van de compensatieregeling PGB. Nog anderhalve week – tot 1 juni – hebben budgethouders en zorgaanbieders de tijd een aanvraag in te dienen voor de compensatieregeling trekkingsrecht pgb. Deze regeling is ingesteld om hen te compenseren voor geleden verliezen ten tijde van de chaos rond de invoering van het trekkingsrecht. Dat er weinig gebruik […]

 

het pgb onder vuur

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: Pgb onder vuur Terwijl de formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet nog in volle gang zijn, laten veel organisaties al van zich horen. Zij zien hun kans schoon en brengen juist nu de voor hen belangrijkste punten onder de aandacht van het toekomstige kabinet. Voor Per Saldo is een deze week verschenen rapport van een interdepartementale technische werkgroep aanleiding om de stem van budgethouders nu […]

 

schadevergoeding te late betaling PGB mogelijk

Compensatieregeling PGB Heeft u extra kosten gemaakt of schade geleden door te late PGB-betalingen door de SVB dan is dit misschien goed nieuws. Er is nu een compensatieregeling. De compensatieregeling Trekkingsrecht PGB gaat in op 1 maart 2017 en loopt tot en met 31 mei van dit jaar. Budgethouders en zorgverleners kunnen in die periode compensatie aanvragen via een speciale website. Ook komt er een klantcontactcentrum voor vragen over de […]

 

pgbcongres in maart 2017

PGB-congres Op 30 maart 2017 organiseren Per Saldo en de Guus Schrijvers Academie in Utrecht een congres voor zorg- en welzijnsprofessionals, beleidsmedewerkers, zorginkopers en andere geïnteresseerden over de toekomst van het persoonsgebonden budget (pgb). Tal van actuele onderwerpen rond het pgb en innovatieve voorbeelden en voorstellen uit binnen- en buitenland zullen die dag de revue passeren. Het congres bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren […]

 

eerste resultaten pgb-vragenlijst

Budgethouders ervaren een verslechtering van de zorg Het pgb is vooralsnog het enige instrument dat het mogelijk maakt om zelf aan het roer te staan van de zorg en ondersteuning. Hierdoor kunnen budgethouders het leven leiden dat ze willen. Dat budgethouders het heft graag zelf in handen nemen wordt bevestigd op basis van de eerste uitkomsten van het de online-vragenlijst Mijn Kwaliteit van Leven: 39% van de budgethouders maakt meestal […]