nieuw: apps van per saldo

Nieuw: applicaties ‘Vind budgethouders’ en ‘Vind wooninitiatief’ Nieuws van 5 oktober jl. Apps van Per Saldo Per Saldo biedt haar leden en abonnees wooninitiatieven twee nieuwe applicaties aan. Het zijn geen op zichzelf staande apps, maar toepassingen geïntegreerd op onze website www.pgb.nl. ‘Vind budgethouders’ biedt leden de mogelijkheid onderling contact te onderhouden. ‘Vind wooninitiatief’ biedt – startende – wooninitiatieven de gelegenheid zichzelf te profileren. Leden die op zoek zijn naar […]

 

geen toekenning pgb-wlz in wooninitiatief?

Geen toekenning pgb-wlz in wooninitiatief? Er zijn budgethouders die uitsluitend zorg inkopen bij één, door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder. Dat kan tot gevolg hebben dat zij hun pgb verliezen, want zorgkantoren mogen onder deze omstandigheden een pgb weigeren en de zorg in natura toekennen. Dat wil zeggen, laten regelen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Tot nu toe werd deze maatregel toegepast bij thuiswonenden. Budgethouders in een wooninitiatief kregen nog altijd een pgb […]

 

geen nieuw systeem voor 1 januari 2018

budgethouders moeten langer wachten Budgethouders worden langer op de proef gesteld. ICTU, de organisatie die mogelijkerwijs het budgethoudersportaal zou gaan beheren, heeft aangegeven dat dit niet haalbaar is per 1-1-2018. Daarnaast heeft de VNG recent aangegeven dat gemeenten nog een half jaar nodig hebben om zich voor te bereiden op de invoering van het nieuwe systeem. De huidige processen werken niet zoals budgethouders willen. Bij Per Saldo komen veel vragen […]

 

rust zacht tijn

Nagels lakken Zojuist bereikte mij het droevige bericht dat Tijn op 6 jarige leeftijd aan kanker is overleden. Tijn heeft meer dan 2,5 miljoen euro binnengehaald toen hij tijdens Serious Request in Breda tegen betaling nagels van mensen ging lakken. Het doel van die actie was geld inzamelen voor het Rode Kruis voor de bestrijding van kindersterfte door longontsteking. De totale opbrengst was ruim 9 miljoen euro. Lak door Tijn […]

 

onderzoek

Onderzoek naar vertegenwoordiging bij het pgb Veel budgethouders krijgen hulp bij het beheer van het pgb of hebben een vertegenwoordiger in de vorm van een voogd, een mentor of een bewindvoerder. Anderen beheren het pgb helemaal zelf. Omdat er signalen zijn dat het voor budgethouders en vertegenwoordigers niet altijd duidelijk is wie voor welke taken verantwoordelijk is laat het ministerie van VWS hier onderzoek naar doen. Vragenlijst Het onderzoek wordt […]

 

compensatieregeling

Uit de nieuwsbrief naar keuze: Compensatieregeling PGB Tot op heden lijken weinig budgethouders gebruik te maken van de compensatieregeling PGB. Nog anderhalve week – tot 1 juni – hebben budgethouders en zorgaanbieders de tijd een aanvraag in te dienen voor de compensatieregeling trekkingsrecht pgb. Deze regeling is ingesteld om hen te compenseren voor geleden verliezen ten tijde van de chaos rond de invoering van het trekkingsrecht. Dat er weinig gebruik […]

 

#ikziejewel

Pamflet Enkele ouders van een ernstig meervoudig en verstandelijk gehandicapt kind (ZEVMB) en die deel uitmaken van belangenvereniging Complex Care United, hebben op 9 mei 2017 een pamflet aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Kinderen met ZEVMB hebben zeer intensieve en levenslange zorg nodig. Om hen een gezicht te geven en daarmee de zorgen van alle gezinnen met een kind met een ernstige beperking onder de aandacht te brengen, […]

 

het pgb onder vuur

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: Pgb onder vuur Terwijl de formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet nog in volle gang zijn, laten veel organisaties al van zich horen. Zij zien hun kans schoon en brengen juist nu de voor hen belangrijkste punten onder de aandacht van het toekomstige kabinet. Voor Per Saldo is een deze week verschenen rapport van een interdepartementale technische werkgroep aanleiding om de stem van budgethouders nu […]

 

Apartplus tryout

Blog op hierisangelique.nl: Tosti met indruk Na veel vergaderen vorig jaar met zorgpartij ORO is er afgelopen december een evenement gekozen om ons idee/concept  Apart+ ‘tosti met indruk’ uit te proberen. Het zou gaan plaatsvinden op Het Rijtven te Deurne tijdens de opening van het nieuwe speellandschap in april 2017. Het Rijtven is een woongebied voor mensen met een verstandelijke beperking. ORO ziet kansen voor deze mensen en wij ook! […]

 

doorbraak wooninitiatieventoeslag

wooninitiatieventoeslag Vanaf 2013 krijgen bewoners van wooninitiatieven met een pgb – toen uit de Awbz – nu uit de Wlz een extra toeslag op hun indicatie. Dat is destijds besloten door de Tweede Kamer. Aanleiding was de verlaging van de budgetten, waardoor wooninitiatieven ten onder dreigden te gaan. Sinds de invoering van de zogenoemde ‘wooninitiatieventoeslag’ is er door Per Saldo gelobbyd met VWS over de manier waarop dit bedrag besteed […]