thema serious request 2017

Breng ze weer samen In de week voor Kerstmis haalt NPO 3FM samen met heel Nederland geld op om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. In conflictgebieden, zoals in Nigeria en de Democratische Republiek Congo, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van 3FM Serious Request sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste […]

 

pgb in 2018

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: pgb 2018 Wilt u goed geïnformeerd zijn over de pgb-regeling die voor u geldt? Zodat u op de juiste manier blijft omgaan met uw budget en niet voor onaangename verrassingen komt te staan? Kom dan naar de ledenvergadering van Per Saldo – ook bij u in de buurt – en u bent weer helemaal op de hoogte!. Er wordt ingegaan op het volgende: • Er is een […]

 

serious request

Opbrengst SR16 Twee maanden voordat 3FM Serious Request 2017 in Apeldoorn van start gaat blikken we eerst terug op vorig jaar. Want wat is er gebeurd met de opbrengst van 3FM Serious Request 2016? Hieronder legt het Rode Kruis uit wat er precies met het geld is gebeurd of nog gaat gebeuren. Tijdens de dertiende editie van 3FM Serious Request haalden we samen met het Rode Kruis geld op voor […]

 

pgb blijft in alle zorgwetten verankerd

Nieuws van Per Saldo: Regeerakkoord In het akkoord dat de komende regeringspartijen hebben bereikt staan een aantal punten die Per Saldo toejuicht. Ze sluiten namelijk goed aan bij het Tienpuntenplan dat Per Saldo als belangenvereniging ontwikkelt. Met daarin thema’s die Per Saldo de komende vier jaar gerealiseerd wil zien. Over het pgb wordt in het regeerakkoord slechts op hoofdlijnen gesproken, met als belangrijk gegeven dat het pgb in alle zorgwetten […]

 

nieuw: apps van per saldo

Nieuw: applicaties ‘Vind budgethouders’ en ‘Vind wooninitiatief’ Nieuws van 5 oktober jl. Apps van Per Saldo Per Saldo biedt haar leden en abonnees wooninitiatieven twee nieuwe applicaties aan. Het zijn geen op zichzelf staande apps, maar toepassingen geïntegreerd op onze website www.pgb.nl. ‘Vind budgethouders’ biedt leden de mogelijkheid onderling contact te onderhouden. ‘Vind wooninitiatief’ biedt – startende – wooninitiatieven de gelegenheid zichzelf te profileren. Leden die op zoek zijn naar […]

 

geen toekenning pgb-wlz in wooninitiatief?

Geen toekenning pgb-wlz in wooninitiatief? Er zijn budgethouders die uitsluitend zorg inkopen bij één, door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder. Dat kan tot gevolg hebben dat zij hun pgb verliezen, want zorgkantoren mogen onder deze omstandigheden een pgb weigeren en de zorg in natura toekennen. Dat wil zeggen, laten regelen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Tot nu toe werd deze maatregel toegepast bij thuiswonenden. Budgethouders in een wooninitiatief kregen nog altijd een pgb […]

 

geen nieuw systeem voor 1 januari 2018

budgethouders moeten langer wachten Budgethouders worden langer op de proef gesteld. ICTU, de organisatie die mogelijkerwijs het budgethoudersportaal zou gaan beheren, heeft aangegeven dat dit niet haalbaar is per 1-1-2018. Daarnaast heeft de VNG recent aangegeven dat gemeenten nog een half jaar nodig hebben om zich voor te bereiden op de invoering van het nieuwe systeem. De huidige processen werken niet zoals budgethouders willen. Bij Per Saldo komen veel vragen […]

 

rust zacht tijn

Nagels lakken Zojuist bereikte mij het droevige bericht dat Tijn op 6 jarige leeftijd aan kanker is overleden. Tijn heeft meer dan 2,5 miljoen euro binnengehaald toen hij tijdens Serious Request in Breda tegen betaling nagels van mensen ging lakken. Het doel van die actie was geld inzamelen voor het Rode Kruis voor de bestrijding van kindersterfte door longontsteking. De totale opbrengst was ruim 9 miljoen euro. Lak door Tijn […]

 

onderzoek

Onderzoek naar vertegenwoordiging bij het pgb Veel budgethouders krijgen hulp bij het beheer van het pgb of hebben een vertegenwoordiger in de vorm van een voogd, een mentor of een bewindvoerder. Anderen beheren het pgb helemaal zelf. Omdat er signalen zijn dat het voor budgethouders en vertegenwoordigers niet altijd duidelijk is wie voor welke taken verantwoordelijk is laat het ministerie van VWS hier onderzoek naar doen. Vragenlijst Het onderzoek wordt […]

 

compensatieregeling

Uit de nieuwsbrief naar keuze: Compensatieregeling PGB Tot op heden lijken weinig budgethouders gebruik te maken van de compensatieregeling PGB. Nog anderhalve week – tot 1 juni – hebben budgethouders en zorgaanbieders de tijd een aanvraag in te dienen voor de compensatieregeling trekkingsrecht pgb. Deze regeling is ingesteld om hen te compenseren voor geleden verliezen ten tijde van de chaos rond de invoering van het trekkingsrecht. Dat er weinig gebruik […]