nieuwsbrief per saldo

Pgb bij de gemeente? Vraag nog eerder dan voorheen uw herindicatie aan! Per Saldo krijgt berichten binnen dat budgethouders met een pgb van de gemeente geen herindicatie aanvragen, terwijl de indicatie binnenkort verloopt. Vraag tijdig, eerder dan voorheen, uw herindicatie aan bij uw gemeente! LET OP: herindicatie bij gemeente duurt acht weken Voorheen had uw gemeente zes weken de tijd tussen uw aanvraag voor een herindicatie en het daadwerkelijk uitgeven […]

 

wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is maandag 10 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Per Saldo bestudeert de pgb-tekst. VWS schrijft het volgende in haar persbericht: “Staatssecretaris Van Rijn: ‘De meest kwetsbare mensen in onze samenleving moeten altijd verzekerd zijn van goede zorg. Met de Wet langdurige zorg (Wlz) regelen we die zorg en het recht op een plek in een instelling, wanneer thuis wonen niet langer meer gaat.’ Sluitsteen van […]

 

veronique

“Waarom maak ik nu pas kennis met je?”, dacht ik toen ik via de weblog van Aline Saers op deze mooie meid stuitte. Ze moet binnenkort weer een hartoperatie ondergaan. Hopelijk gaat het goed. Maak kennis met Veronique. Over liefde en positiviteit, maar ook over zorg, verpleging én pgb. Veronique Hooglugt is in 2012 gekozen tot ambassadrice van het chronisch zieke kind. Inleiding, overgenomen uit een brief van haar moeder aan […]

 

uitspraak: in strijd met de wet

Aftrek 1 uur bovengebruikelijke zorg per dag bij kinderen niet meer mogelijk   Ouders van een kind met een Awbz-indicatie worden sinds 2009 geacht 1 uur zorg per dag voor eigen rekening te nemen. Een moeder heeft hier met steun van advocaten een zaak van gemaakt. Na jarenlange strijd heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), een belangrijke uitspraak gedaan met als conclusie: CIZ en Bureau Jeugdzorg indiceren in strijd […]

 

het recht zal zegevieren

Aftrek 1 uur bovengebruikelijke zorg per dag niet meer mogelijk Ouders van een kind met een Awbz-indicatie worden sinds 2009 geacht 1 uur zorg per dag voor eigen rekening te nemen. Een moeder heeft hier met steun van advocaten een zaak van gemaakt. Op 1 mei deed de hoogste rechter in dit soort zaken, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), een belangrijke uitspraak. Conclusie: CIZ en Bureau Jeugdzorg indiceren in […]

 

per saldo strijdt door

Per Saldo deelt conclusies van Van Rijn niet, 10-uursmaatregel moet van tafel Staatssecretaris Van Rijn ziet geen grote knelpunten bij de ingevoerde 10-uursmaatregel. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rijn stelt dat het de meeste lukt om passende zorg bij instellingen te vinden. Volgens Per Saldo is dat een te eenvoudige voorstelling van zaken en komt begin volgende week met een reactie aan de staatssecretaris. […]

 

weblog aline saers

Nieuw jaar, nieuwe kansen, in een nieuw politiek klimaat De verandering in het politieke klimaat is een belangrijk winstpunt in 2012. Met de komst van het nieuwe kabinet is er niet alleen ruimte voor overleg, de staatssecretaris ziet ook mogelijkheden voor aanpassing van de plannen, zoals deze in het regeerakkoord staan vermeld. Dit bleek in een verkennend gesprek tussen Martin van Rijn en de zogenoemde ‘veldpartijen’, waaronder Per Saldo. De […]

 

10 uursgrens pgb begeleiding niet van tafel

Meerderheid Tweede Kamer stemt voor behoud 10-uursgrens pgb begeleiding Mensen die alleen begeleiding nodig hebben voor minder dan 10 uur per week kunnen geen pgb meer krijgen. Linda Voortman van GroenLinks en Vera Bergkamp van D66 dienden een motie in om de 10-uursgrens van tafel te krijgen maar ze kregen hiermee geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het kabinet handhaaft dus deze maatregel. Bestaande budgethouders met alleen begeleiding voor minder […]

 

laatste nieuws: dagbesteding blijft

PvdA: Dagbesteding blijft bestaan, ook in 2014 In 2014 kunnen mensen die voor het eerst dagbesteding nodig hebben, toch daar naar toe. Voor deze groep nieuwkomers gaat er een overgangsregeling komen. Dat hebben regeringspartijen PvdA en VVD gisteren in een debat toegezegd. Ook heeft Tweede Kamer-lid Otwin van Dijk (zorgwoordvoerder voor de PvdA) dit bevestigd naar aanleiding van vragen van Per Saldo. Per Saldo deed navraag Op vragen van Per […]

 

hier worden we niet vrolijk van

We weten natuurlijk allemaal dat we moeten inleveren, maar van dit regeerakkoord word ik echt niet vrolijk. Ik voelde het al aankomen, want ik heb voor Carel een ZZP 4 (VG) aangevraagd en dat werd in eerste instantie goedgekeurd, maar werd later van hogerhand teruggedraaid. Ik maakte bezwaar en kreeg een hoorzitting. Dat heeft ondanks dat het niet mag (Reformatio in Peius) geresulteerd in een lagere indicatie dan ik al […]