wat wordt de volgende stap?

Een ontmoetingsplaats op internet waar mensen op de hoogte kunnen en willen blijven rondom het thema “de gehandicapte medemens in de maatschappij“. Men kan zelf mee praten en discusieëren om tot meer inzichten te komen, klankbord en reflectie. Dit platform is voor alle betrokkennen: van ouders, zorgverleners tot leraren. Kortom iedereen die professioneel met deze groep te maken heeft. Het platform wil een bijdrage leveren aan een goede samenwerking van […]