uit de weblog van aline

Nog niet iedereen in juiste wet Door extra versterking en een extra lijn spreken we meer mensen en komen er problemen bovendrijven die anders wellicht aan onze blikveld en die van anderen voorbij waren gegaan. We voelen ons verantwoordelijk voor de mensen die het aangaat. Die moeten geholpen worden. Daarom pakken we die problemen ook op en zijn we bezig met VWS te bekijken hoe we mensen in de juiste wet […]

 

informatiepunt geopend

Informatiepunt Wlz-overgangsrecht voor vergeten groep geopend Vanaf heden is er een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wlz te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor de zogenaamde vergeten groep: mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen. Ook wel zorg zonder verblijf genoemd. Vanaf 1 januari 2015 regelt de Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg voor mensen die permanent toezicht of […]

 

waar moet dat heen?

Een met humor geschreven column maar het is natuurlijk wel ernstig!   Column Marja Morskieft over de participatiewet.   De Pé-Wet. De eerste week van januari 2015. De warme deken van de Participatiewet wordt over Nederland uitgespreid. Iedere kreukel, hoogbejaarde of carrièrejager met pech -onderweg die zorg en welzijn nodig heeft zal van nu af aan allereerst door de liefdevolle aandacht van de omgeving en vervolgens door de efficiënte en […]

 

overgangsrecht

Overgangsrecht zzp-GGz c: 5 jaar voor indicatie, slechts 1 jaar voor pgb Vaststaat nu dat budgethouders met een zorgzwaartepakket GGz-c maar maximaal 1 jaar overgangsrecht krijgen voor het pgb. Per Saldo vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet hiervoor heeft gekozen en lobbyt nog steeds voor andere keuzes. Deze budgethouders hebben wel maximaal 5 jaar overgangsrecht op de indicatie, ‘maar niet voor de leveringsvorm pgb’ aldus de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning […]

 

wlz aangenomen

Wlz aangenomen: voor 10.000 kinderen/mensen blijft onduidelijkheid bestaan. De Tweede Kamer heeft gisteren  het wetsvoorstel WLZ aangenomen. Op een aantal punten zijn  verbeteringen gerealiseerd, waar door clientenorganisaties zoals Naar-Keuze ook op aangedrongen heeft. Maar voor een groep van 10.000 kinderen/ mensen met een indicatie kortdurend verblijf die wel tot de doelgroep van de Wlz behoren, blijft onduidelijkheid en onzekerheid bestaan! Ieder(in) en de VGN hebben in juli een brandbrief naar de staatssecretaris […]

 

stappenplan trekkingsrecht

Trekkingsrecht: wat moet u doen? Een stappenplan Mensen die in de Awbz/Wlz blijven moeten hun zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijving(en) inleveren bij het zorgkantoor omdat 1 januari het trekkinsgrecht wordt ingevoerd. Een stappenplan loodst u door de procedure. U heeft een brief gekregen van het zorgkantoor of u gaat een brief krijgen van het zorgkantoor waarin u wordt gevraagd de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen in te sturen. Door alle hieronder genoemde stappen te volgen, doet u wat […]

 

debat wlz

Vandaag debat Tweede Kamer Wet langdurige zorg Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Wet Langdurige zorg (Wlz). De Wlz moet de huidige Awbz gaan vervangen. Het debat begint om 10.45 uur, duurt de hele dag en is in de plenaire zaal. Het debat is te volgen via www.tweedekamer.nl. Standpunten Per Saldo 10 maart werd de eerste versie van de Wlz naar de Tweede Kamer gestuurd. Per Saldo heeft sindsdien meerdere keren haar zorgen geuit […]

 

indicaties vanaf nu maar kort geldig

Vanaf nu veel indicaties met korte geldigheidsduur. Nu de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) definitief is, geeft het CIZ alleen nog indicatiebesluiten af met een korte geldigheidsduur. Niet bekend is of de Bureaus Jeugdzorg dit ook doen. Dit kan veel onzekerheid opleveren bij budgethouders die in het komend half jaar een herindicatie krijgen. Deze herindicatie zal eind dit jaar of begin volgend jaar aflopen waardoor ze als een van de […]

 

aan de wlz wordt nog gewerkt..

Aan de Wlz wordt nog gewerkt, maar de staatssecretaris is al wel bereid tot belangrijke aanpassingen. De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is nog niet klaar. Het is het kabinet niet gelukt om deze wet voor de zomervakantie door de Tweede kamer en Eerste Kamer te loodsen. Daardoor is het niet mogelijk om de Awbz vanaf 1 januari 2015 op te heffen en te vervangen door de Wlz. De overheveling […]

 

nieuws van per saldo

Mensen die nu Awbz-zorg ontvangen, krijgen geen VWS-brief over veranderingen in zorg Een grote groep mensen die nu zorg ontvangen uit de Awbz gaat vanaf 1 januari over naar de Wmo, de Jeugdwet of de zorgverzekeringswet. Gegevens van deze mensen worden in juli overgedragen naar de nieuwe uitvoerders. Staatssecretaris Van Rijn gaat deze mensen niet per brief informeren over deze gegevensoverdracht en laat het informeren over de individuele situatie over […]