LAATSTE NIEUWS

 

 

club sam

Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat … Het doel van Club Sam is: een ontspanningsmiddag bieden voor maximaal 35 verstandelijk en/of meervoudig gehandicapte kind[...]

ons thuis

Ouderinitiatief Ons Thuis Deurne Ouderinitiatief Ons Thuis te Deurne is een kleinschalige woonvorm voor 3 mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Het huis, in een r[...]

l p a d onderzoek

Learning Potential Assessment Device (LPAD) Het Learning Potential Assessment Device (LPAD) is een dynamische testprocedure ten behoeve van het vaststellen van het leerpotentiee[...]

schrijfdans

Wat is schrijfdans? Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven. Leren schrijven met Schrijfdans is vanu[...]

koek

De Korte Observatie Ergotherapie Kleuters (KOEK) is ontwikkeld als ergotherapeutisch observatie-instrument voor oudste kleuters in het regulier basisonderwijs om te beoordelen of d[...]

kleine stapjes

Wat is Kleine Stapjes? Kleine Stapjes is een early intervention-programma (vroeghulp) voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand tot een ontwikkelingsleeftijd van vier jaar.[...]

logopedie

Logopedie Methode Tan-Söderbergh voor kinderen met een dysfatische ontwikkeling Wat is een dysfatische ontwikkeling? Kenmerken A. Het taalbegrip is aanzienlijk beter dan d[...]

denkstap

Denken moet je samen doen Mensen die in de gelegenheid zijn geweest om een lezing van Feuerstein bij te wonen, zijn na afloop vaak onder de indruk. Ze zijn geraakt door de mens en[...]