Nieuw jaar, nieuwe kansen, in een nieuw politiek klimaat

De verandering in het politieke klimaat is een belangrijk winstpunt in 2012. Met de komst van het nieuwe kabinet is er niet alleen ruimte voor overleg, de staatssecretaris ziet ook mogelijkheden voor aanpassing van de plannen, zoals deze in het regeerakkoord staan vermeld. Dit bleek in een verkennend gesprek tussen Martin van Rijn en de zogenoemde ‘veldpartijen’, waaronder Per Saldo.

De nieuwe staatssecretaris streeft naar eigen zeggen naar ‘een gedeelde visie die de basis vormt voor de samenwerking die nodig is om de ingrijpende veranderingen in de langdurige zorg met aandacht uit te voeren’. Hij stelde op voorhand vast dat we niet onder de bezuinigingen uitkomen. Maar de manier waarop, daar kunnen we het samen over hebben.

Wat doet Per Saldo

Onze boodschap aan de staatssecretaris is goed geland, daar twijfel ik niet aan, maar ermee aan de slag gaan is een volgende stap. Wij doen er alles aan om mensen niet in een gat te laten vallen en hen de mogelijkheden te laten behouden om hun eigen zorg zelf te regelen.

Tweede Kamer

De eerste gelegenheid die zich voordoet is waarschijnlijk in januari. Dan zal er, zoals het er nu naar uitziet, weer over het pgb worden gesproken in de Tweede Kamer. En natuurlijk zijn we bezig de woordvoerders langdurige zorg van de politieke partijen in te praten op het pgb. De afspraken zijn gepland.

Dank voor uw waardering

Voor nu sluiten we 2012 af als het derde buitengewoon bewogen pgb-jaar op rij. Een jaar waarin we ons opnieuw bovenmatig moesten inspannen. Dat doen we graag, omdat we onverminderd overtuigd zijn van het doel waarnaar we streven, met een team van medewerkers waar ik trots op ben.

Onze inspanningen blijven niet onopgemerkt: de vele kerstgroeten die we van u ontvangen zijn hartverwarmend. Hartelijk dank daarvoor, dat doet ons goed!

Aline

Klik hier voor de complete blog

 

Leave a reply

 

Your email address will not be published.