De zee door Carel

Wat is schrijfdans?

Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven. Leren schrijven met Schrijfdans is vanuit je natuurlijke bewegingen in de ruimte je eigen zwaai en draai vinden op het schrijfoppervlak, daarna je eigen vorm. Schrijven, schrijftekenen of –voor de allerjongsten– schrijbelen worden begeleid door muziek. In het speel- of gymlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord en op papier.

Schrijfdans is speciaal ontwikkeld om de schriftelijke expressie op een creatieve wijze te doen ontplooien. Ieder op zijn eigen manier.

Schrijfdans is geschikt voor alle kinderen van 3 t/m 12 jaar, ongeacht hun motorische vaardigheden of verstandelijke vermogens.

Schrijfdans wordt toegepast door o.a.

-kinderen van 3 t/m 12 jaar, zowel in groepsverband als individueel;

-leerkrachten van het gewoon en speciaal onderwijs;

-onderwijsassistenten;

-begeleiders van peuterspeelzalen en kinderopvang;

-RT-ers, IB-ers, fysio-, ergo- en oefentherapeuten.

De achtergrond van Schrijfdans ligt in de grafologie en de schrijfpedagogiek.

Schrijfpedagogen als Hepner, Heermann en Haenen-v.d.Hout zagen in dat het handschrift een signaal kan zijn van problemen in de ontwikkeling en het functioneren van het kind, maar ook een aangrijpingspunt om daar wat aan te doen.

In Schrijfdans wordt voortgebouwd op hun schrijfpedagogische werk, maar met vele variaties en toevoegingen.

De belangrijkste toevoeging is de muziek. Schrijfdans laat kinderen voordat ze, om een voorbeeld te noemen, de letter o gaan schrijven, die o eerst goed voelen, horen en ervaren. De bewegingen worden daarom eerst geoefend in het groot en in de lucht. Pas daarna gaan we schrijbelen, schrijftekenen, en schrijven, waarbij dezelfde schrijfbewegingen die eerst in de lucht werden uitgevoerd hun spoor kunnen achterlaten op bord of papier of op een ander schrijfoppervlak. Het schrijfbewegen op muziek zorgt ervoor dat die o rond kan worden en kan blijven, zodat je hem op den duur ook kleiner kan maken, zonder inzet van je wil of prestatiedrang, dus zonder de vorm te forceren of te hard op je schrijfinstrument te drukken. Dan pas schrijf je de o gewoon lekker rond en gezond en is het jouw persoonlijke o geworden!

Bij Schrijfdans wordt het schrijven veel ruimer opgevat dan alleen als het schrijven van letters en woorden met een pen op papier. Schrijven kunnen we ook met de armen in de lucht, of met de handen in een laagje scheerschuim.

En wàt we ‘schrijven’ hoeven niet per se letters te zijn. Met basisschrijfbewegingen als lussen of bogen kunnen we al beginnen (lang) voordat de kinderen aan letters toe zijn.

Dat is precies wat er in Peuter- en Kleuterschrijfdans en Schrijfdans 1 gebeurt: het grof-motorisch en met beide handen zelf ervaren van de basisbewegingen, ondersteund door muziek.

Schrijfdans 2 begeleidt de overgang van grove naar fijne motoriek, en naar de letters.

Met voldoende Schrijfdansoefening is leren schrijven niet moeilijker dan het maken van een krongelidongdier.


 

Leave a reply

 

Your email address will not be published.