Hier een oproep van Stichting De Vuursteen: Op dit moment hebben we twee plaatsen vrij in onze vuursteenklas op basisschool de Korenaar in Eindhoven. We zijn op zoek naar leerlingen met het syndroom van Down vanaf 5 jaar. Eén van de doelen van het Vuursteenproject is de integratie in de andere groepen van de locatie Vitruviusweg. De kinderen van de Vuursteen koppelen we aan een groep. In deze groep draaien ze wekelijks één of meerdere lessen mee. Dit is goed voor hun eigenwaarde en bevordert tevens de bewustwording van de andere kinderen. Zo ‘leren’ we op de Korenaar dat iedereen anders is.

De Vuursteen heeft een eigen lokaal, eigen leerkrachten en eigen lestijden. De Vuursteen is gebaseerd op de theorie van professor Feuerstein. De leerkrachten zijn geschoold in de theorie van Feuerstein. Het begrip modificeerbaarheid staat centraal in Feuersteins werk. Hij bedoelt hiermee de mogelijkheid van de mens om het hoofd te bieden aan nieuwe situaties en zich aan veranderende situaties aan te passen iets wat in de huidige snel veranderende maatschappij voor iedereen van groot belang is. Ieder mens is volgens Feuerstein in staat uit te stijgen boven zijn huidige niveau van functioneren en beter te gaan profiteren van nieuwe leerervaringen. Feuerstein benadrukt dat een lage intelligentie maar ook zaken als leeftijd, sociale en andere factoren, geen reden mogen zijn om te verwachten dat iemand niet effectiever kan leren denken. Dit effectiever leren denken wordt bewerkstelligd door de ‘gemedieerde leerervaring’, waarbij de mediator (ouders – leerkracht) door middel van een dialoog de ander denkgewoontes aanreikt. Op deze manier is hij/ zij in nieuwe situaties in staat zelfstandig problemen op te lossen.

De theorie en werkwijze van Feuerstein staat centraal in ons Vuursteenproject. Ook ons doel is dat onze Vuursteenkinderen in nieuwe situaties zelfstandig hun problemen kunnen oplossen, nu en in de toekomst.

Lijkt de vuursteenklas ideaal voor jouw kind en sta je achter de Feuersteinmethode, meld je dan bij de directeur van de Korenaar, de heer Willem Pronk.

Op telefoonnummer: 040-2435728.

Klik op deze link voor meer informatie     en hier voor nog een filmpje…

 

Leave a reply

 

Your email address will not be published.