De ZON nader bekeken.

Onze invulling van Inclusief Onderwijs komt tot uiting in onze ZON. In de ZON zitten specialisten die kinderen kunnen helpen. In dit eerste jaar waarin we inclusief willen heten, hebben we gekozen voor een aantal leerkrachten met een speciale expertise. Daarnaast zijn ook hulpverleners en andere specialisaties in de ZON. Een aantal van onze leerkrachten hebben zich de afgelopen jaren gespecialiseerd.

Hoe ziet de ZON er in de praktijk uit?

De invulling van de ZON zal het komende schooljaar steeds verder vorm krijgen, maar natuurlijk hebben we op 12 augustus wel een startformatie ZON.

Er zijn verschillende ZON-gebieden, denk aan taal/lezen, rekenen, gedrag, ergotherapie.

Voor taal/lezen hebben wij op school juffrouw Caroline Noorlander. Zij is afgestudeerd dyslexiebehandelaar. Zij zal 3 dagen in de week kinderen helpen. Ook afgelopen jaar heeft ze al veel kinderen met dyslexie of leesproblemen op onze school geholpen. Zij wordt in de uitvoering ondersteund door meneer Carol Peeters. Ook hij zal drie dagen kinderen gaan helpen met taal en lezen.

Voor rekenen is meneer Don Evers op school aanwezig. Samen met meneer Fons Verwijlen, John van Bogget en Rogier van Stiphout heeft hij het afgelopen jaar een opleiding ERWD (Ernstige Reken en Wiskundeproblemen en Dyscalculie) gevolgd. Meneer Don heeft 2 dagen per week om kinderen met grote rekenproblemen te onderzoeken, hun resultaten te analyseren en een specifiek handelingsplan te maken voor het kind dat dan in de klas wordt uitgevoerd. Na een aantal weken komt er een evaluatie om te zien of de doelen gehaald zijn. Op deze manier weten we dat er een aantal kinderen met rekenproblemen geholpen worden.

Voor gedrag hebben we twee specialisten. Juffrouw Anneke Wuyts heeft haar SEN-opleiding gedrag en autisme dit schooljaar afgerond. Daarnaast heeft zij de opleiding Mediërend Leren. Deze twee opleidingen zijn mooi aanvullend om kinderen met gedragsproblemen te helpen. Zij gaat twee dagen in de week kinderen helpen hun gedrag te reguleren. Zij zal dat voornamelijk doen op de locatie Elegaststraat. Meneer Ramses van Oers krijgt dezelfde taak op de locatie Vitruviusweg. Kinderen met storend gedrag kunnen wij helpen door preventief het gedrag te bespreken en hen te leren om hiermee om te gaan en het gedrag beter in banen te leiden.

Voor onze kinderen met Down Syndroom hebben we drie specialisten. Meneer Ramses heeft de opleiding Mediërend Leren al een aantal jaren geleden afgerond. Hij heeft de afgelopen jaren in de Vuursteen gewerkt en weet veel van kinderen met het Syndroom van Down.

Juffrouw Gerda van Trigt is onze zorgleerkracht. Zij is jaren werkzaam geweest in verschillende zorginstellingen en heeft veel ervaring met kinderen met Down Syndroom. Ook zij heeft een aantal jaren geleden de opleiding Mediërend Leren behaald en heeft zich verdiept in mediatie met jonge kinderen. Afgelopen jaar heeft zij zich verdiept in Leespraat, een leesmethode voor kinderen die op een andere manier leren lezen dan onze Veilig Leren Lezen-methode. Deze methode is uitermate geschikt voor kinderen met Down Syndroom, maar er zijn ook andere kinderen die van deze methode kunnen profiteren. Juffrouw Gerda van Trigt werkt 3 dagen in de ZON en heeft de afgelopen 11 jaar in de Vuursteen gewerkt.

Juffrouw Evelyn van Hoof is 4 dagen in de week verbonden aan de ZON. Ook zij zal specifiek aanwezig zijn voor onze kinderen met Down Syndroom. Zij heeft ook de cursus Leespraat gevolgd en de opleiding Mediërend Leren. Zij heeft de afgelopen 3 jaar in de Vuursteen gewerkt.

Op vrijdag werkt er een ergotherapeut in de ZON. Juffrouw Helga van der Linden helpt en behandelt kinderen die motorische ondersteuning nodig hebben. Zij is werkzaam als ergotherapeut in het revalidatiecentrum Blixembosch.

Op woensdagochtend hebben we een leerkracht motorische remedial teaching. Zij verzorgt een keer in de week speciale gymlessen voor kinderen die dat nodig hebben.

Juffrouw Angelica Schmitz is onze Jeugd- en gezinswerker. Zij helpt kinderen met weerbaarheidstrainingen. Dat doet zij al een aantal jaren. Het is prachtig om te zien hoe deze kinderen geholpen worden in hun weerbaarheid.

Zo heeft u een idee van de invulling van onze ZON specialisten. Naast deze specialisten zijn er nog meer leerkrachten buiten de groep aan het werk. Natuurlijk onze Interne Begeleiders, juffrouw Yvonne de Vries (V 1,2 en 3), juffrouw Riet Methorst (V 4 t/m 7), juffrouw Judith van Steensel (V1 t/m 4) en meneer John van Bogget (V5 t/m 8). Verder is juffrouw Wilma Jonkers onze specialist die het team gaat begeleiden in het werken met Coöperatieve werkvormen (Coöperatief Leren). Als laatste mogen we niet vergeten dat we juffrouw Marly Litjens als vakspecialist Lichamelijke Opvoeding hebben en juffrouw Lia van Veghel als specialist Muziekonderwijs.

U ziet dat een school voor Inclusief Onderwijs veel specialisten in huis heeft. Deze staan allemaal ter beschikking voor uw kind.

Willem Pronk.

Reacties? Mail naar directie@skpo-korenaar.nl of kom even langs.

 

Leave a reply

 

Your email address will not be published.