Wijzigingen in wlz per 2017:

Zoals ieder jaar zijn er ook per 1 januari 2017 weer een aantal (tariefs-)wijzigingen aan de orde in de Wlz.

  • De tarieven voor het pgb-Wlz worden per 1 januari 2017 geïndexeerd met 1,35%.
  • De term ‘ZZP-ophoging’ wordt vervangen door ‘schoonmaken van de woning’.
  • Het persoonlijk assistentiebudget is in 2016 € 219.920 en wordt ook met 1,35% geïndexeerd. Het persoonlijk assistentiebudget 2017 wordt daarmee € 222.889.

Ongewijzigd blijven:

  • De onder- en bovengrens van het vrij besteedbare bedrag / het verantwoordingsvrije bedrag blijven € 250 en € 1250.
  • De maximumtarieven voor zorginkoop blijven ongewijzigd: € 63, € 58 en € 20.
  • Het maximumbedrag van € 300 in artikel 5.13a, vierde lid (Wlz-indiceerbaren) verandert niet.

Budgethouders met een laag ZZP

  • Als er in 2016 een pgb-Wlz is toegekend op basis van een laag ZZP dan loopt dit in 2017 en alle volgende jaren, in principe door. Alleen bij bewoners van wooninitiatieven hoort de logische extra eis dat men nog steeds in een wooninitiatief woont.

Meer informatie

Lees hier verder over de wijzigingen in 2016