Van per saldo:

Aan de slag met het VN-verdrag

De rijksoverheid, gemeenten en het bedrijfsleven gaan de komende tijd aan de slag met de implementatie van het VN-verdrag Handicap. De inbreng van ervaringsdeskundigen is daarbij onmisbaar. De alliantie VN-verdrag helpt ervaringsdeskundigen door het organiseren van bijeenkomsten, trainingen en het opzetten van een ondersteuningspunt.

Verdiepingstour

Het VN-verdrag gaat over meer dan (fysieke) toegankelijkheid. Daarom hebben we een verdiepingstour georganiseerd met tien bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan over keuzevrijheid van mensen met een beperking, gelijke kansen of discriminatie. Samen met ervaringsdeskundigen bespreken we de artikelen uit het VN-verdrag die daarover gaan. Wat staat er precies? En wat moet een ervaringsdeskundige hierover weten als hij of zij met overheden of ondernemers in gesprek gaat? Met de uitkomsten van deze verdiepingstour richten we trainingen en andere bijeenkomsten over ervaringsdeskundigheid in.

Bijeenkomst uw gemeente?

De eerste bijeenkomst was in Someren. Er komen in totaal 10 van dit soort bijeenkomsten. We zijn nog op zoek naar gemeenten die dit samen met ons willen organiseren. Heeft u ideeën voor een bijeenkomst in uw gemeente? Laat het ons weten via VNproject@iederin.nl.

Lees er hier meer over.