uit de nieuwsbrief

Per Saldo: Informeel tarief zorgverzekeraar uitgesteld Onder druk van Per Saldo heeft de staatssecretaris afgelopen donderdag besloten dat het nieuwe pgb-tarief voor informele zorg van 20 euro bij de zorgverzekeraar niet ingaat per 1 januari 2015. De vereniging heeft die week verschillende keren contact gehad met het ministerie om uit te leggen dat budgethouders in de problemen komen wanneer het tarief voor informele zorg per 1 januari ingevoerd zou worden. […]

 

goed nieuws

Brief aan ‘vergeten groep’ komt deze week Behoort u tot de groep van 14.000 kinderen en volwassenen, die ondanks een indicatie in functies en klassen, toch in aanmerking komt voor de Wlz? Dan krijgt u deze week een brief van het CIZ met een antwoordformulier dat u voor 15 november moet terugsturen. Tot deze groep behoren jeugd en volwassenen, die intensieve zorg krijgen op basis van Awbz-functies en klassen. Zij […]

 

waar moet dat heen?

Een met humor geschreven column maar het is natuurlijk wel ernstig!   Column Marja Morskieft over de participatiewet.   De Pé-Wet. De eerste week van januari 2015. De warme deken van de Participatiewet wordt over Nederland uitgespreid. Iedere kreukel, hoogbejaarde of carrièrejager met pech -onderweg die zorg en welzijn nodig heeft zal van nu af aan allereerst door de liefdevolle aandacht van de omgeving en vervolgens door de efficiënte en […]

 

stappenplan trekkingsrecht

Trekkingsrecht: wat moet u doen? Een stappenplan Mensen die in de Awbz/Wlz blijven moeten hun zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijving(en) inleveren bij het zorgkantoor omdat 1 januari het trekkinsgrecht wordt ingevoerd. Een stappenplan loodst u door de procedure. U heeft een brief gekregen van het zorgkantoor of u gaat een brief krijgen van het zorgkantoor waarin u wordt gevraagd de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen in te sturen. Door alle hieronder genoemde stappen te volgen, doet u wat […]

 

nieuws van per saldo

Mensen die nu Awbz-zorg ontvangen, krijgen geen VWS-brief over veranderingen in zorg Een grote groep mensen die nu zorg ontvangen uit de Awbz gaat vanaf 1 januari over naar de Wmo, de Jeugdwet of de zorgverzekeringswet. Gegevens van deze mensen worden in juli overgedragen naar de nieuwe uitvoerders. Staatssecretaris Van Rijn gaat deze mensen niet per brief informeren over deze gegevensoverdracht en laat het informeren over de individuele situatie over […]

 

bewoners pgb-wooninitiatieven blijven in wlz

Bewoners pgb-wooninitiatieven blijven in Wlz, ook met laag zzp Bewoners en wooninitiatieven halen opgelucht adem. Bewoners met een indicatie in een laag zzp kunnen gewoon in het huis van hun keuze blijven wonen. Dit is geregeld in het overgangsrecht van de Wlz. Hoewel alle pijlen vorige week op het Wmo-debat waren gericht, was dit winstpunt zeker niet aan de aandacht van Per Saldo ontsnapt. Er waren (en zijn) nog wat […]

 

steun tweede kamer wmo 2015

Hoe nu verder? Brief en landelijke publiekscampagne voor burgers over de veranderingen Burgers worden kort nadat de nieuwe Wet door de Eerste Kamer is aangenomen, geïnformeerd over de verandering. Het ministerie stuurt een brief over de gegevensoverdracht van cliënten naar gemeenten en zorgverzekeraars rond 1 juli. Er komt een helpdesk voor cliënten. Mensen kunnen hier terecht met al hun vragen over de veranderingen in de langdurige zorg. Deze zal nog […]

 

site wmotogo

Ik heb een handige site gevonden met info over de WMO: Wmo to go. Kennis op maat voor gemeenten. Hoe zet ik in op de eigen kracht van burgers? Hoe meet ik maatschappelijke opbrengst? U kunt bij ons terecht met uw sturingsvragen over de Wmo en aangrenzende domeinen, zoals Wwb, Wpg, Wsw, zorg, jeugdbeleid, sport en wonen. Het ministerie van VWS financiert de website en kennis op maat

 

nieuws van per saldo

Gehandicaptenbeweging: Zorg voor goede en zorgvuldige overgang De patiënten- en gehandicaptenbeweging heeft in een brief de Tweede Kamer opgeroepen om mensen zorgvúldig uit de Awbz over te laten gaan naar gemeenten en/of zorgverzekeraar. Daarvoor is nodig: dat in het eerste jaar geen korting op de budgetten van de overstappers voor begeleiding plaatsvindt en er zo voldoende geld beschikbaar is om zorg/ondersteuning en begeleiding te continueren. Ook op structurele basis moet […]

 

meld gemeenten uw zorgvraag

Schrijf uw gemeente een brief Meld gemeenten uw zorgvraag De Jeugdwet gaat in op 1 januari 2015. De Wmo hoogstwaarschijnlijk ook. Gemeenten horen een half jaar tevoren welke volwassenen uit de Awbz voor hun zorg naar de gemeenten worden overgeheveld. Voor jeugd tot 18 jaar horen gemeenten dat drie maanden van tevoren. Dat vindt Per Saldo veel te kort. Laat uw gemeente weten welke zorgvraag zij van u kunnen verwachten. […]