wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is maandag 10 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Per Saldo bestudeert de pgb-tekst. VWS schrijft het volgende in haar persbericht: “Staatssecretaris Van Rijn: ‘De meest kwetsbare mensen in onze samenleving moeten altijd verzekerd zijn van goede zorg. Met de Wet langdurige zorg (Wlz) regelen we die zorg en het recht op een plek in een instelling, wanneer thuis wonen niet langer meer gaat.’ Sluitsteen van […]

 

tweede kamer wil inzicht

Tweede Kamer wil inzicht in gevolgen pgb-bezuinigingen Inzicht in de gevolgen van alle pgb-bezuinigingsmaatregelen van de laatste jaren. Dat is wat de Tweede Kamer kamerbreed wil. Het verzoek om in gesprek te gaan met Per Saldo om te bezien of kwetsbare groepen met de verminderde pgb-tarieven nog steeds voldoende zorg kunnen inkopen, werd helaas verworpen. Per Saldo gaat door. Er waren drie moties ingediend die te maken hebben met de verlaagde pgb-tarieven. […]

 

gevolgen participatiewet

Een dreigende aangrijpende situatie door Hart van Nederland vastgelegd. Het verhaal van Pauline Gransier Als opkomend Film- en Literatuurwetenschapper, en als Wajonger, woon ik zelfstandig in Leiden. Mijn naam is Pauline Gransier, ik ben 26 jaar. Het is mijn droom om van mijn passie mijn werk te kunnen maken. Daarmee hoop ik voor mijzelf voldoende inkomen te creëren. In ieder geval meer dan het minimumloon. Helaas ben ik fysiek en […]

 

wet liz

Nieuwe wet Langdurige Intensieve Zorg Een nieuwe wet gaat de huidige AWBZ vervangen. Het kabinet werkt nog aan de vormgeving daarvan. De werknaam van die wet is de Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ). De wet moet de kwaliteit van leven garanderen voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben. Daarbij is aandacht voor het individuele welzijn nodig. De wet maakt deel uit van een samenhangend systeem van nieuwe […]

 

weblog aline saers

Het pgb wordt verankerd Ondanks onze zorgen moeten we iets heel belangrijks niet uit het oog verliezen: voor het behoud van het pgb hoeven we namelijk niet meer hard te knokken, het pgb blijft. Mooi dat Van Rijn dit zaterdag ook bevestigde met zijn boodschap dat het pgb verankerd moet worden in de wet. Dat is absolute winst, laten we ons dat goed realiseren! Waar het nu nog om draait […]

 

Geen extra bezuinigingen op pgb in 2014

Het pgb is weer helemaal terug. Twee jaar geleden dreigde het opgeheven te worden en nu blijft een pgb mogelijk in zowel Awbz als Wmo. Ook voor een pgb in de Zvw is een eerste stap gezet: de zogenoemde restitutie in de zorgverzekeringswet wordt niet afgeschaft. Op Prinsjesdag heeft het kabinet uitgelegd hoe ze 2,5 miljard euro extra wil bezuinigen, bovenop de al bekende maatregelen die 3,5 miljard aan bezuinigingen op […]