beschikking voor langere tijd nodig

gemeenten moeten langdurig beschikken Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het bieden van maatwerk in individuele situaties. Hierbij past het niet om iedereen standaard een beschikking met een beperkte duur te geven. Bij mensen met een levenslange beperking of aandoening is het juist logisch dat de beschikking voor een langere tijd geldt. Per Saldo hamert hier al lange tijd op. oproep VNG Ook de Tweede Kamer vindt […]

 

eigen bijdrage omlaag

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: Eigen bijdrage Wlz en Wmo omlaag De eigen bijdrage in de Wlz voor mensen met een Modulair Pakket Thuis (MPT) die minder dan 20 uur zorg per maand afnemen gaat omlaag. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op Prinsjesdag werd al aangekondigd dat de eigen bijdrage in de Wmo wordt verlaagd. Eigen bijdrage Wlz Met […]

 

uitspraak huishoudelijke hulp

Nieuws van per saldo: Uitspraak rechter heeft belangrijke gevolgen De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. Goed nieuws voor budgethouders die zich tekortgedaan voelen. U […]

 

uitspraak rechter

Rechter benadrukt keuzevrijheid voor pgb in Wmo Een vrije keuze voor het pgb in de Wmo is een wettelijk recht. Daarover heeft de rechter op 30 oktober uitspraak gedaan. Per Saldo vindt het heel belangrijk dat die vrije keuze er is en dat nu duidelijk is dat gemeenten dat keuzerecht niet mogen inperken. Budgethouders die vinden dat hun gemeente hierin onvoldoende meewerkt, kunnen dit dan ook naar voren brengen. In […]

 

peel 6.1

AWBZ Per 1 januari is de AWBZ komen te vervallen. Vanaf nu is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp. Woont u in één van de Peelgemeenten dan krijgt u te maken met Peel 6.1. WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. En dat u daarvoor de hulp krijgt die u nodig heeft. Gemeenten hebber er per 1 […]

 

uit de nieuwsbrief

Per Saldo: Informeel tarief zorgverzekeraar uitgesteld Onder druk van Per Saldo heeft de staatssecretaris afgelopen donderdag besloten dat het nieuwe pgb-tarief voor informele zorg van 20 euro bij de zorgverzekeraar niet ingaat per 1 januari 2015. De vereniging heeft die week verschillende keren contact gehad met het ministerie om uit te leggen dat budgethouders in de problemen komen wanneer het tarief voor informele zorg per 1 januari ingevoerd zou worden. […]

 

goed nieuws

Brief aan ‘vergeten groep’ komt deze week Behoort u tot de groep van 14.000 kinderen en volwassenen, die ondanks een indicatie in functies en klassen, toch in aanmerking komt voor de Wlz? Dan krijgt u deze week een brief van het CIZ met een antwoordformulier dat u voor 15 november moet terugsturen. Tot deze groep behoren jeugd en volwassenen, die intensieve zorg krijgen op basis van Awbz-functies en klassen. Zij […]

 

morgen debat wmo

Krijgen gemeenten het op tijd klaar? Woensdag 8 oktober debatteert de Tweede Kamer over de overgang van zorg naar de gemeenten, Wmo2015. Per Saldo stuurde een brief met belangrijke punten voor budgethouders. Voor de algemene belangen van budgethouders schreef ze mee aan een brief van de gezamenlijke patiënten- en gehandicaptenbeweging. Volwassenen moeten na 1 januari 2015 voor Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep, Kortdurend Verblijf en in sommige gevallen voor Persoonlijke Verzorging voortaan […]

 

waar moet dat heen?

Een met humor geschreven column maar het is natuurlijk wel ernstig!   Column Marja Morskieft over de participatiewet.   De Pé-Wet. De eerste week van januari 2015. De warme deken van de Participatiewet wordt over Nederland uitgespreid. Iedere kreukel, hoogbejaarde of carrièrejager met pech -onderweg die zorg en welzijn nodig heeft zal van nu af aan allereerst door de liefdevolle aandacht van de omgeving en vervolgens door de efficiënte en […]

 

stappenplan trekkingsrecht

Trekkingsrecht: wat moet u doen? Een stappenplan Mensen die in de Awbz/Wlz blijven moeten hun zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijving(en) inleveren bij het zorgkantoor omdat 1 januari het trekkinsgrecht wordt ingevoerd. Een stappenplan loodst u door de procedure. U heeft een brief gekregen van het zorgkantoor of u gaat een brief krijgen van het zorgkantoor waarin u wordt gevraagd de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen in te sturen. Door alle hieronder genoemde stappen te volgen, doet u wat […]