regeling ‘ekt’ wordt uitgebreid

Regeling ‘Extra Kosten Thuis’ wordt uitgebreid Voor mensen in de Wlz die niet uitkomen met hun budget zijn er een aantal mogelijkheden om meer zorg te regelen. Één van de regelingen is de Extra Kosten Thuis (EKT). Minister De Jonge heeft de wens om een aantal verbeteringen door te voeren op de intensieve Wlz-zorg thuis. Die zijn nodig omdat het budget dat hoort bij het toegekende zorgprofiel niet altijd toereikend is. […]

 

geen toekenning pgb-wlz in wooninitiatief?

Geen toekenning pgb-wlz in wooninitiatief? Er zijn budgethouders die uitsluitend zorg inkopen bij één, door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder. Dat kan tot gevolg hebben dat zij hun pgb verliezen, want zorgkantoren mogen onder deze omstandigheden een pgb weigeren en de zorg in natura toekennen. Dat wil zeggen, laten regelen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Tot nu toe werd deze maatregel toegepast bij thuiswonenden. Budgethouders in een wooninitiatief kregen nog altijd een pgb […]

 

nieuws van per saldo

Wooninitiatieventoeslag: besteding en declaratie Inmiddels is er meer duidelijkheid over de vraag waaraan de wooninitiatieventoeslag Wlz over 2015 besteed mag worden. Per Saldo heeft in het overleg dat hierover werd gevoerd steeds met klem de bestedingsbehoeften van wooninitiatieven ingebracht, evenals de noodzaak om op twee manieren te kunnen declareren, namelijk via het uurtarief of via losse bedragen, waarover meer in dit bericht. Naast de posten hierna vermeld kunnen wooninitiatieven de […]

 

wijzigingen wlz

Wijzigingen in wlz per 2017: Zoals ieder jaar zijn er ook per 1 januari 2017 weer een aantal (tariefs-)wijzigingen aan de orde in de Wlz. De tarieven voor het pgb-Wlz worden per 1 januari 2017 geïndexeerd met 1,35%. De term ‘ZZP-ophoging’ wordt vervangen door ‘schoonmaken van de woning’. Het persoonlijk assistentiebudget is in 2016 € 219.920 en wordt ook met 1,35% geïndexeerd. Het persoonlijk assistentiebudget 2017 wordt daarmee € 222.889. […]

 

eigen bijdrage omlaag

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: Eigen bijdrage Wlz en Wmo omlaag De eigen bijdrage in de Wlz voor mensen met een Modulair Pakket Thuis (MPT) die minder dan 20 uur zorg per maand afnemen gaat omlaag. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op Prinsjesdag werd al aangekondigd dat de eigen bijdrage in de Wmo wordt verlaagd. Eigen bijdrage Wlz Met […]

 

overgangsregeling wlz

Nieuws van per saldo: Vangnetregeling voor Wlz-indiceerbaren komt er Er komt een overgangsregeling voor Wlz-indiceerbaren die niet uitkomen met hun zzp/zorgprofiel, eventueel in combinatie met de E(xtra)K(osten)T(huis)-regeling. Zij behouden hun indicatie van 2014 in 2017 én in 2018, tenzij hun gezondheidssituatie wijzigt. Per Saldo is zeer tevreden met deze uitkomst van de gesprekken die de afgelopen weken zijn gevoerd. De nu aangekondigde regeling komt erop neer dat mensen die vallen […]

 

zorg op peil

Per Saldo doet cruciale aanbevelingen aan Tweede Kamer om zorg op peil te houden Om ervoor te zorgen dat ‘volwaardig deelnemen aan de samenleving’ geen loze kretologie wordt, maar daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort, doet Per Saldo samen met Ieder(in) een aantal cruciale aanbevelingen om zorg voor mensen met een beperking en chronisch zieken op peil te houden. De aanbevelingen zijn bedoeld voor de begrotingsbehandeling van VWS vandaag, 4 november. […]

 

soms toch naar wlz

In heel uitzonderlijke situaties toch overgangsrecht Wlz Het kabinet heeft besloten mensen die aan bepaalde criteria voldoen, alsnog voor 2015 toegang te geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Een groot aantal van hen heeft hierover een brief gekregen van het CIZ. Heeft u geen brief gehad en bent u ervan overtuigd dat er in uw situatie wel degelijk sprake is van 24-uurs zorg/toezicht? Belt of mailt u in dat […]

 

uit de nieuwsbrief

Per Saldo: Informeel tarief zorgverzekeraar uitgesteld Onder druk van Per Saldo heeft de staatssecretaris afgelopen donderdag besloten dat het nieuwe pgb-tarief voor informele zorg van 20 euro bij de zorgverzekeraar niet ingaat per 1 januari 2015. De vereniging heeft die week verschillende keren contact gehad met het ministerie om uit te leggen dat budgethouders in de problemen komen wanneer het tarief voor informele zorg per 1 januari ingevoerd zou worden. […]

 

informatiepunt geopend

Informatiepunt Wlz-overgangsrecht voor vergeten groep geopend Vanaf heden is er een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wlz te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor de zogenaamde vergeten groep: mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen. Ook wel zorg zonder verblijf genoemd. Vanaf 1 januari 2015 regelt de Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg voor mensen die permanent toezicht of […]