uit de weblog van aline

Nog niet iedereen in juiste wet Door extra versterking en een extra lijn spreken we meer mensen en komen er problemen bovendrijven die anders wellicht aan onze blikveld en die van anderen voorbij waren gegaan. We voelen ons verantwoordelijk voor de mensen die het aangaat. Die moeten geholpen worden. Daarom pakken we die problemen ook op en zijn we bezig met VWS te bekijken hoe we mensen in de juiste wet […]

 

uit de nieuwsbrief

Per Saldo: Informeel tarief zorgverzekeraar uitgesteld Onder druk van Per Saldo heeft de staatssecretaris afgelopen donderdag besloten dat het nieuwe pgb-tarief voor informele zorg van 20 euro bij de zorgverzekeraar niet ingaat per 1 januari 2015. De vereniging heeft die week verschillende keren contact gehad met het ministerie om uit te leggen dat budgethouders in de problemen komen wanneer het tarief voor informele zorg per 1 januari ingevoerd zou worden. […]

 

informatiepunt geopend

Informatiepunt Wlz-overgangsrecht voor vergeten groep geopend Vanaf heden is er een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wlz te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor de zogenaamde vergeten groep: mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen. Ook wel zorg zonder verblijf genoemd. Vanaf 1 januari 2015 regelt de Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg voor mensen die permanent toezicht of […]

 

goed nieuws

Brief aan ‘vergeten groep’ komt deze week Behoort u tot de groep van 14.000 kinderen en volwassenen, die ondanks een indicatie in functies en klassen, toch in aanmerking komt voor de Wlz? Dan krijgt u deze week een brief van het CIZ met een antwoordformulier dat u voor 15 november moet terugsturen. Tot deze groep behoren jeugd en volwassenen, die intensieve zorg krijgen op basis van Awbz-functies en klassen. Zij […]

 

waar moet dat heen?

Een met humor geschreven column maar het is natuurlijk wel ernstig!   Column Marja Morskieft over de participatiewet.   De Pé-Wet. De eerste week van januari 2015. De warme deken van de Participatiewet wordt over Nederland uitgespreid. Iedere kreukel, hoogbejaarde of carrièrejager met pech -onderweg die zorg en welzijn nodig heeft zal van nu af aan allereerst door de liefdevolle aandacht van de omgeving en vervolgens door de efficiënte en […]

 

overgangsrecht

Overgangsrecht zzp-GGz c: 5 jaar voor indicatie, slechts 1 jaar voor pgb Vaststaat nu dat budgethouders met een zorgzwaartepakket GGz-c maar maximaal 1 jaar overgangsrecht krijgen voor het pgb. Per Saldo vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet hiervoor heeft gekozen en lobbyt nog steeds voor andere keuzes. Deze budgethouders hebben wel maximaal 5 jaar overgangsrecht op de indicatie, ‘maar niet voor de leveringsvorm pgb’ aldus de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning […]

 

stappenplan trekkingsrecht

Trekkingsrecht: wat moet u doen? Een stappenplan Mensen die in de Awbz/Wlz blijven moeten hun zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijving(en) inleveren bij het zorgkantoor omdat 1 januari het trekkinsgrecht wordt ingevoerd. Een stappenplan loodst u door de procedure. U heeft een brief gekregen van het zorgkantoor of u gaat een brief krijgen van het zorgkantoor waarin u wordt gevraagd de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen in te sturen. Door alle hieronder genoemde stappen te volgen, doet u wat […]

 

debat wlz

Vandaag debat Tweede Kamer Wet langdurige zorg Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Wet Langdurige zorg (Wlz). De Wlz moet de huidige Awbz gaan vervangen. Het debat begint om 10.45 uur, duurt de hele dag en is in de plenaire zaal. Het debat is te volgen via www.tweedekamer.nl. Standpunten Per Saldo 10 maart werd de eerste versie van de Wlz naar de Tweede Kamer gestuurd. Per Saldo heeft sindsdien meerdere keren haar zorgen geuit […]

 

trekkingsrecht gaat door

Miljoenenstrop bij SVB heeft geen gevolgen voor trekkingsrecht De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stopt met de ontwikkeling van een nieuw ICT-systeem voor onder meer de uitbetaling van de kinderbijslag en de AOW omdat doorgaan met het project volgens een tussenrapport ‘zeer problematisch’ zou zijn. De betalingen van de uitkeringen zijn gegarandeerd en de voorbereidingen op het trekkingsrecht voor mensen met een pgb gaan gewoon door, zegt de SVB. Dit is belangrijke […]

 

aan de wlz wordt nog gewerkt..

Aan de Wlz wordt nog gewerkt, maar de staatssecretaris is al wel bereid tot belangrijke aanpassingen. De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is nog niet klaar. Het is het kabinet niet gelukt om deze wet voor de zomervakantie door de Tweede kamer en Eerste Kamer te loodsen. Daardoor is het niet mogelijk om de Awbz vanaf 1 januari 2015 op te heffen en te vervangen door de Wlz. De overheveling […]