LAATSTE NIEUWS

 

 

eigen bijdrage omlaag

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: Eigen bijdrage Wlz en Wmo omlaag De eigen bijdrage in de Wlz voor mensen met een Modulair Pakket Thuis (MPT) die minder dan 20 uur zorg per maan[...]

pgb-debat

PGB-debat Vandaag 29 september debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris van VWS onder meer over de voortgang van trekkingsrechten pgb. Brief Per Saldo Belangenvere[...]

laat uw stem horen

Vereniging Per Saldo vraagt aandacht voor het volgende: Mijn Kwaliteit van Leven Per Saldo doet mee aan Mijnkwaliteitvanleven.nl, een langlopend landelijk onderzoek om de kwalite[...]

jostiband bestaat 50 jaar

Droom komt uit voor de jostiband In een uitverkochte Ziggo Dome viert de Jostiband vanavond zijn vijftigjarig bestaan. Met tal van bekende artiesten speelt de band van verstandeli[...]

over jeugdhulp

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: Jeugdhulp: ouders vaak voor dichte deur, ook bij aanvraag pgb Binnen de Jeugdwet vallen veel kinderen met een levenslange, levensbrede beper[...]

vn verdrag geratificeerd

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: Bijzondere dag Dinsdag 14 juni, was het opnieuw een bijzondere dag wat betreft het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Dat is [...]

app kleine stapjes

Uit de nieuwsbrief van de SDS: Kleine Stapjes app nu verkrijgbaar De SDS heeft nu een eenmalige aanbieding: vanaf vandaag tot en met 14 juni 2016 is de "Kleine Stapjes" app t[...]

de monitor onderzoekt....

De Monitor In samenwerking met Per Saldo ondervroeg het KRO/NCRV-programma De Monitor ruim 2500 pgb-houders over de gevolgen van de recente hervormingen in de zorg. De Monitor [...]

uitspraak huishoudelijke hulp

Nieuws van per saldo: Uitspraak rechter heeft belangrijke gevolgen De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp[...]