LAATSTE NIEUWS

 

 

zorg om daan

zorg om daan Gisteren een aangrijpende documentaire gezien over een gezin dat de zorg voor hun gehandicapte zoon niet meer aankan: In 2014 nemen Jacomien en Paul de moeilijks[...]

wijzigingen wlz

Wijzigingen in wlz per 2017: Zoals ieder jaar zijn er ook per 1 januari 2017 weer een aantal (tariefs-)wijzigingen aan de orde in de Wlz. De tarieven voor het pgb-Wlz worden[...]

nieuw systeem dichtbij

nieuw systeem trekkingsrecht Staatssecretaris Van Rijn zegt per 2018 te willen starten met het zogeheten budgethoudersportaal. Daarbij gaan budgethouders zelf de uitbetaling en he[...]

coulanceperiode svb voorbij

Coulanceperiode controles SVB voorbij Op 1 november 2016 eindigt de coulanceregeling voor het pgb en gaat de SVB strenger controleren op de ingediende zorgovereenkomsten en de[...]

eigen bijdrage omlaag

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: Eigen bijdrage Wlz en Wmo omlaag De eigen bijdrage in de Wlz voor mensen met een Modulair Pakket Thuis (MPT) die minder dan 20 uur zorg per maan[...]

pgb-debat

PGB-debat Vandaag 29 september debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris van VWS onder meer over de voortgang van trekkingsrechten pgb. Brief Per Saldo Belangenvere[...]

laat uw stem horen

Vereniging Per Saldo vraagt aandacht voor het volgende: Mijn Kwaliteit van Leven Per Saldo doet mee aan Mijnkwaliteitvanleven.nl, een langlopend landelijk onderzoek om de kwalite[...]

jostiband bestaat 50 jaar

Droom komt uit voor de jostiband In een uitverkochte Ziggo Dome viert de Jostiband vanavond zijn vijftigjarig bestaan. Met tal van bekende artiesten speelt de band van verstandeli[...]

over jeugdhulp

Uit de nieuwsbrief van Per Saldo: Jeugdhulp: ouders vaak voor dichte deur, ook bij aanvraag pgb Binnen de Jeugdwet vallen veel kinderen met een levenslange, levensbrede beper[...]